De netwerkprofielinformatie identificeert de geleide netwerkeigenschappen, het onderliggende externe netwerkprofiel ervan en andere waarden die bij de inrichting van het netwerk worden gebruikt, wanneer gebruik wordt gemaakt van het geleverde IPAM-endpoint.

Over deze taak

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer Geleid in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Accepteer de standaardwaarde van het IPAM-endpoint voor het opgegeven interne endpoint vRealize Automation IPAM of selecteer een endpoint van een externe IPAM-provider, zoals Infoblox, dat u hebt geïmporteerd en geregistreerd in vRealize Orchestrator.
 5. Selecteer een bestaand extern netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Extern netwerkprofiel.

  Alleen externe netwerkprofielen die zijn geconfigureerd om gebruik te maken van het opgegeven IPAM-endpoint zijn in de lijst opgenomen en beschikbaar voor selectie.

 6. Voer het subnetmasker in het tekstveld Subnetmasker in dat is gekoppeld aan het externe netwerkprofiel.

  Het subnetmasker bepaalt de grootte van de volledige routeerbare adresruimte die u voor uw netwerkprofiel wilt definiëren.

  Voer bijvoorbeeld 255.255.0.0 in.

 7. Selecteer op de pagina IP-bereiken een waarde in het tekstveld met vervolgkeuzemenu Bereik subnetmasker in om te bepalen hoe bereiken worden gegenereerd door de optie Genereer bereik.

  Voer bijvoorbeeld 255.255.255.0 in.

  Het bereik subnetmasker definieert hoe u die ruimte in afzonderlijke adresblokken wilt opdelen die worden toegewezen aan elke implementatie-instantie van dat netwerkprofiel. Wanneer u een waarde kiest voor het bereik subnetmasker, moet u rekening houden met het aantal implementaties waarin u het geleide netwerk verwacht te gebruiken.

  Een bereik wordt gebruikt voor elke implementatie waarin een geleid netwerkprofiel wordt gebruikt. Het aantal beschikbare geleide bereiken is gelijk aan het subnetmasker gedeeld door het bereik subnetmasker, bijvoorbeeld 255.255.0.0/255.255.255.0 = 256.

 8. Voer het eerste beschikbare IP adres in het tekstveld Basis-IP in.

  Deze optie is niet beschikbaar als u een extern endpoint hebt geselecteerd.

  Voer bijvoorbeeld 120.120.0.1 in.

 9. Klik op het tabblad DNS.
 10. Voer indien nodig de DNS- en WINS-waarden in.

  DNS-waarden worden gebruikt voor de naamsregistratie en omzetting van DNS. De DNS- en WINS-velden zijn optioneel als u een intern IPAM-endpoint gebruikt. Als u een extern IPAM-endpoint gebruikt, worden de DNS- en WINS-waarden geleverd door de externe IPAM-provider.

  1. (Optioneel) Voer een Primaire DNS-serverwaarde in.
  2. (Optioneel) Voer een Secundaire DNS-serverwaarde in.
  3. (Optioneel) Voer een waarde voor DNS-achtervoegsels in.
  4. (Optioneel) Voer een waarde voor DNS-zoekachtervoegsels in.
  5. (Optioneel) Voer een Preferred WINS-serverwaarde in.
  6. (Optioneel) Voer een Alternate WINS-serverwaarde in.

Volgende stappen

IP-bereiken configureren voor een geleid netwerkprofiel met het vRealize Automation IPAM-endpoint.