U kunt specifieke aangepaste eigenschappen rangschikken in eigenschapsgroepen om gemakkelijker meerdere aangepaste eigenschappen aan blueprints toe te voegen.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder of materiaalbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Eigenschapsgroepen.
 2. Klik op Nieuw (Toevoegen).
 3. Voer de naam en de id van de nieuwe eigenschapsgroep in.

  Als u de waarde Naam eerst invoert, wordt het tekstvak Id ingevuld met dezelfde waarde.

 4. Selecteer in de sectie Zichtbaarheid Alle tenants of Deze tenant om te bepalen voor wie de eigenschap beschikbaar is.

  Als u bent aangemeld met alleen rechten voor tenantbeheerders, hebt u alleen de keuze uit Deze tenant. Als u bent aangemeld met alleen rechten voor materiaalbeheerders, hebt u alleen de keuze uit Alle tenants.

  U kunt de instelling voor Alle tenants of Deze tenant niet meer wijzigen nadat u het item hebt gemaakt.

 5. (Optioneel) Voer een beschrijving van de eigenschapsgroep in, bijvoorbeeld My_CloningProperties_vSphere.
 6. Gebruik het vak Eigenschappen om een eigenschap aan de groep toe te voegen.
  1. Klik op Nieuw (Toevoegen).
  2. Voer een eigenschapsnaam in.

   Voer bijvoorbeeld VirtualMachine.Storage.ReserveMemory in.

  3. (Optioneel) Voer een eigenschapswaarde in.

   Voer bijvoorbeeld True in.

  4. (Optioneel) Schakel het selectievakje Versleuteld in om aan te geven dat de eigenschapswaarde wordt versleuteld. Als de waarde bijvoorbeeld een wachtwoord of andere beveiligingsinvoer is, kunt u de bijbehorende tekens verbergen met behulp van de versleutelingsoptie.
  5. (Optioneel) Schakel het selectievakje Weergeven in aanvraag in op het aanvraagformulier om de eigenschapsnaam en waarde weer te geven bij de aanvraag van een machine-inrichting.
  6. Klik op OK om de eigenschap toe te voegen aan de groep.
 7. Voeg aanvullende eigenschappen toe aan de groep.
 8. Klik op Opslaan.