Het DEM Worker-configuratiebestand gebruikt standaard het standaardinstallatiepad van de Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012-console. U moet de configuratie bijwerken wanneer de SCVMM is geïnstalleerd op een andere locatie.

Over deze taak

Deze versie ondersteunt de SCVMM 2012 R2-console. Dus moet u het pad wijzigen in 2012 R2. Mogelijk moet u het pad ook wijzigen als u de SCVMM-console hebt geïnstalleerd in een niet-standaardpad.

U hebt deze procedure alleen nodig als u SCVMM-endpoints en -agenten hebt.

Voorwaarden

 • Achterhaal het werkelijke pad waar de SCVMM-console is geïnstalleerd.

  Het volgende pad is het standaardpad voor versie 2012 dat u moet vervangen in het configuratiebestand.

  path="{ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin"

Procedure

 1. Stop de DEM Worker-service.
 2. Open het volgende bestand in een teksteditor.

  Program Files (x86)\VMware\vCAC\Distributed Execution Manager\instance-name\DynamicOps.DEM.exe.config

 3. Vind het gedeelte <assemblyLoadConfiguration>.
 4. Werk elk pad bij. Gebruik hierbij de volgende voorbeelden als richtlijn.
  <assemblyLoadConfiguration>
   <assemblies>
    <!-- List of required assemblies for Scvmm -->
    <add name="Errors" path="{ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"/>
    <add name="Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager" path="{ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"/>
    <add name="Remoting" path="{ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"/>
    <add name="TraceWrapper" path="{ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"/>
    <add name="Utils" path="{ProgramFiles}\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin"/>
   </assemblies>
  </assemblyLoadConfiguration>
  
 5. Sla DynamicOps.DEM.exe.config op en sluit het bestand.
 6. Start de DEM Worker-service opnieuw.

Resultaten

Zie SCVMM-vereisten voor meer informatie.

U vindt meer informatie over het voorbereiden van de SCVMM-omgeving en het maken van een SCVMM-endpoint in Voorbereiding van uw SCVMM-omgeving en Een Hyper-V (SCVMM)-endpoint maken.