Acties zijn bewerkingen die u op ingerichte items kunt uitvoeren.

Gebruikers kunnen de items die voor hen zijn ingericht, beheren op het tabblad Items. De optie Details weergeven is altijd beschikbaar in het menu Acties. Mogelijk zijn er ook andere opties beschikbaar; dit hangt af van het type item en de rechten van de gebruiker. Inschakelen is bijvoorbeeld mogelijk wel beschikbaar voor machines, maar niet voor HR-services zoals het inrichten van een nieuwe huur.

U kunt aanvraagacties en onmiddellijke acties uitvoeren. Aanvraagacties genereren aanvragen. Deze kunt u bijhouden op het tabblad Aanvragen. Mogelijk moeten aanvragen eerst worden goedgekeurd. De statussen op het tabblad Aanvragen geven aan of de aanvraag is voltooid of mislukt. Ze geven niet de voltooiing van een actie aan. Onmiddellijke acties genereren geen aanvragen en worden altijd direct uitgevoerd.

Ingebouwde acties zijn voor alle tenants beschikbaar. Ze kunnen niet worden bewerkt, hoewel ze wel kunnen worden in- en uitgeschakeld. Aangepaste acties kunnen per tenant worden gemaakt en gedeeld met alle bedrijfsgroepen in die tenant.