Met een extern netwerkprofiel identificeert u netwerkeigenschappen en instellingen voor een bestaand netwerk. Een extern netwerkprofiel is een vereiste van NAT- en geleide netwerkprofielen.

Over deze taak

Voor meer informatie over hoe u een extern netwerkprofiel kunt maken door IPAM-adresgegevens te verkrijgen van een geregistreerd extern IPAM-endpoint zoals Infoblox, raadpleegt u Checklist voor het voorbereiden van ondersteuning voor externe IPAM-providers en Een extern netwerkprofiel maken via een externe IPAM-provider. Voer de volgende procedure uit om een netwerkprofiel te maken met behulp van het VMware interne IPAM-endpoint.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een materiaalbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer Bestaand of Extern in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Accepteer de standaardwaarde IPAM-endpoint voor het opgegeven endpoint vRealize Automation IPAM.
 5. Voer een IP-subnetmasker in het tekstveld Subnetmasker in.

  Het subnetmasker bepaalt de grootte van de volledige routeerbare adresruimte die u voor uw netwerkprofiel wilt definiëren.

  Voer bijvoorbeeld 255.255.0.0 in.

 6. Voer een Edge- of geleid gatewayadres in het tekstveld Gateway in.

  Gebruik een standaard IPv4-adresindeling. Voer bijvoorbeeld 10.10.110.1 in.

  Het IP-adres van de gateway dat is gedefinieerd in het netwerkprofiel, wordt toegekend aan de NIC tijdens de toewijzing. Als geen waarde is opgegeven in het tekstvak Gateway in het netwerkprofiel, moet u de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Network0.Gateway gebruiken wanneer u de Edge-machine inricht.

 7. Klik op het tabblad DNS.
 8. Voer indien nodig de DNS- en WINS-waarden in.

  DNS-waarden worden gebruikt voor de naamsregistratie en omzetting van DNS. De DNS- en WINS-velden zijn optioneel als u een intern IPAM-endpoint gebruikt. Als u een extern IPAM-endpoint gebruikt, worden de DNS- en WINS-waarden geleverd door de externe IPAM-provider.

  1. (Optioneel) Voer een Primaire DNS-serverwaarde in.
  2. (Optioneel) Voer een Secundaire DNS-serverwaarde in.
  3. (Optioneel) Voer een waarde voor DNS-achtervoegsels in.
  4. (Optioneel) Voer een waarde voor DNS-zoekachtervoegsels in.
  5. (Optioneel) Voer een Preferred WINS-serverwaarde in.
  6. (Optioneel) Voer een Alternate WINS-serverwaarde in.

Volgende stappen

U kunt IP-bereiken configureren voor statische IP-adressen. Zie IP-bereiken voor externe netwerkprofielen configureren via het meegeleverde IPAM-endpoint.