Gebruik de vRealize Automation-installatiewizard om configuratie-instellingen voor de onderdelen van de bedrijfsimplementatie op te geven.

Voorwaarden

Procedure

Volg de pagina's van de installatiewizard om vRealize Automation-toepassing- en IaaS Windows-server-FQDN's, accountverificatiegegevens, het standaardtenantwachtwoord en andere instellingen op te geven.

De wizard controleert of de systemen aan de vereisten voldoen voordat u instellingen begint op te geven en valideert uw instellingen voordat met de productinstallatie wordt begonnen.

Volgende stappen

Maak in vSphere, een momentopname van elke vRealize Automation-toepassing- en IaaS Windows-server voordat u met de productinstallatie begint.