U kunt endpoints maken om vRealize Automation toestemming te geven om te communiceren met de KVM (RHEV)-omgeving en computerbronnen te ontdekken, gegevens te verzamelen en machines in te richten.

Voordat u begint

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Virtual > KVM (RHEV).
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 4. (Optioneel) : Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Typ de URL voor het endpoint in het tekstvak Adres.

  De URL moet van het type https://FQDN of https://IP_address zijn.

  Bijvoorbeeld https://mycompany-kvmrhev1.mycompany.local.

 6. Klik op Verificatiegegevens en selecteer de verificatiegegevens op beheerdersniveau die u voor dit endpoint hebt opgegeven.

  Als u de verificatiegegevens nog niet hebt opgeslagen, dan kunt u dit nu doen.

 7. (Optioneel) : Voeg aangepaste eigenschappen toe.
 8. Klik op OK.

Resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw rekenbronnen.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.