U kunt endpoints maken om vRealize Automation toestemming te geven om te communiceren met de KVM (RHEV)-omgeving en computerbronnen te ontdekken, gegevens te verzamelen en machines in te richten.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Virtual > KVM (RHEV).
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Typ de URL voor het endpoint in het tekstvak Adres.

  De URL moet van het type https://FQDN of https://IP_address zijn.

  Bijvoorbeeld https://mycompany-kvmrhev1.mycompany.local.

 6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord op beheerniveau in die u voor dit endpoint hebt opgeslagen.

  Als u de verificatiegegevens nog niet hebt opgeslagen, dan kunt u dit nu doen.

 7. (Optioneel) Voeg aangepaste eigenschappen toe.
 8. Klik op OK.

Resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw computingbronnen.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.