Ter voorbereiding van het definiëren en gebruiken van een extern IPAM-providerendpoint, dient u eerst het pakket van de externe IPAM-provider te verkrijgen en te importeren in vRealize Orchestrator.

Over deze taak

U kunt een bestaande invoegtoepassing van een externe provider voor IP-adresbeheer downloaden, zoals Infoblox IPAM. U kunt ook uw eigen invoegtoepassing of pakket maken met behulp van een door VMware geleverd startpakket en begeleidende SDK-documentatie voor gebruik met een andere externe provider van IPAM-oplossingen, zoals Bluecat.

Nadat u de invoegtoepassing of het pakket voor de externe IPAM-provider hebt geïmporteerd in vRealize Orchestrator, voert u de vereiste werkstromen uit en registreert u het IPAM-endpointtype.

Raadpleeg voor meer informatie over het importeren van invoegtoepassingen en pakketten en het uitvoeren van vRealize Orchestrator-werkstromen Het gebruik van de VMware vRealize Orchestrator Client. Raadpleeg voor meer informatie over het uitbreiden van vRealize Automation met vRealize Orchestrator-invoegtoepassingen, -pakketten en -werkstromen Uitbreidbaarheid van levenscyclus.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Orchestrator met beheerdersbevoegdheden voor het importeren, configureren en registreren van een vRealize Orchestrator-invoegtoepassing of -pakket.

Procedure

 1. Open de site VMware Solution Exchange op https://solutionexchange.vmware.com/store.
 2. Selecteer Cloud Management Marketplace.
 3. Vind en download de invoegtoepassing of het pakket.

  Importeer bijvoorbeeld de Infoblox-invoegtoepassing die ondersteuning biedt voor Infoblox, het externe IPAM-endpoint in vRealize Automation.

 4. Klik in vRealize Orchestrator op het tabblad Beheerder en klik op Pakket importeren.
 5. Selecteer bijvoorbeeld het externe vRealize Orchestrator IPAM-pakket.

  Selecteer com.vmware.vra.ipam.service.sdk uit source\vcac\components\ipam\vro-sdk\target\ipam-package-sdk-7.1.0-SNAPSHOT.package.

 6. Selecteer alle werkstromen en artefacten en klik op Geselecteerde onderdelen importeren.

Volgende stappen

Werkstroom uitvoeren om externe IPAM-endpointtypes in vRealize Orchestrator te registreren.