U kunt de limieten per agent voor gelijktijdige inrichting, activiteiten voor gegevensverzameling en de standaardtime-outintervallen wijzigen.

Over deze taak

Wanneer u een tijdwaarde voor deze variabelen typt, gebruikt u de indeling uu:mm:ss (uu=uren, mm=minuten en ss=seconden).

Voorwaarden

Meld u aan als beheerder bij de server die de IaaS Manager Service host. Voor gedistribueerde installaties is dit de server waarop de Manager Service is geïnstalleerd.

Procedure

 1. Open het bestand ManagerService.exe.config in een editor. Het bestand bevindt zich in de vRealize Automation-serverinstallatiemap, doorgaans %SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server.
 2. Zoek het gedeelte genaamd workflowTimeoutConfigurationSection.
 3. Werk de volgende variabelen bij zoals vereist.

  Parameter

  Beschrijving

  MaxOutstandingResourceIntensiveWorkItems

  Limiet voor gelijktijdige inrichting (standaardwaarde is 8)

  CloneExecutionTimeout

  Time-outinterval bij uitvoering van virtuele inrichting

  SetupOSExecutionTimeout

  Time-outinterval bij uitvoering van virtuele inrichting

  CloneTimeout

  Time-outinterval bij levering kloon van virtuele inrichting

  SetupOSTimeout

  Time-outinterval bij levering installatie besturingssysteem van virtuele inrichting

  CloudInitializeProvisioning

  Time-outinterval bij initialiseren van cloudinrichting

  MaxOutstandingDataCollectionWorkItems

  Limiet voor gelijktijdige gegevensverzameling

  InventoryTimeout

  Time-outinterval bij uitvoering verzameling van inventarisgegevens

  PerformanceTimeout

  Time-outinterval bij uitvoering verzameling van prestatiegegevens

  StateTimeout

  Time-outinterval bij uitvoering verzameling van statusgegevens

 4. Sla het bestand op en sluit het.
 5. Selecteer Start > Systeembeheer > Services.
 6. Stop en start vervolgens de vRealize Automation-service opnieuw op.
 7. (Optioneel) Als vRealize Automation wordt uitgevoerd in de modus Hoge beschikbaarheid, moeten eventuele wijzigingen die in het bestand ManagerService.exe.config na de installatie zijn aangebracht, zowel op de primaire als op de failoverservers worden uitgevoerd.