Om de vRealize Automation-toepassing te implementeren, moet een systeembeheerder zich aanmelden bij de vSphere-client en implementatie-instellingen selecteren.

Over deze taak

Niet alle tekens kunnen worden gebruikt in het root-wachtwoord dat u gebruikt voor de vRealize Automation-beheerder.

Voorwaarden

 • Download de vRealize Automation-toepassing van de VMware-website.

 • Meld u aan bij de vSphere-client als een gebruiker met systeembeheerderprivileges.

Procedure

 1. Selecteer Bestand > OVF-sjabloon implementeren in de vSphere-client.
 2. Blader naar het vRealize Automation-toepassing-bestand dat u hebt gedownload en klik op Openen.
 3. Klik op Volgende.
 4. Klik op Volgende op de pagina met OVF-sjabloondetails.
 5. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 6. Voer een unieke virtuele toepassingsnaam in volgens de IT-naamgevingsregels van uw organisatie in het tekstvak Naam, selecteer het datacenter en de locatie waarnaar u de virtuele toepassing wilt implementeren en klik op Volgende.
 7. Volg de prompts totdat de pagina Schijfindeling wordt weergegeven.
 8. Controleer op de pagina Schijfindeling of er voldoende ruimte is om de virtuele toepassing te implementeren en klik op Volgende.
 9. Volg de prompts naar de pagina Eigenschappen.

  De opties die worden weergegeven, zijn afhankelijk van uw vSphere-configuratie.

 10. Configureer de waarden op de pagina Eigenschappen.
  1. Voer het wachtwoord van de hoofdaccount in die u wilt gebruiken wanneer u zich aanmeldt bij de virtuele toepassingsconsole, in de tekstvakken Wachtwoord invoeren en Wachtwoord bevestigen.
  2. Schakel het selectievakje SSH-service in of uit om te kiezen of de SSH-service voor de toepassing al dan niet moet worden ingeschakeld.

   Deze waarde wordt gebruikt om de initiële status van de SSH-service in de toepassing in te stellen. Als u de installatie uitvoert met de installatiewizard, moet u deze optie inschakelen voordat u de wizard start. U kunt deze instelling na de installatie wijzigen vanuit de beheerconsole van de toepassing.

  3. Geef de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de virtual machine op in het tekstvak Hostnaam.
  4. Configureer de netwerkeigenschappen.
 11. Klik op Volgende.
 12. Afhankelijk van uw implementatie, vCenter en DNS-configuratie kiest u een van de volgende manieren om de OVA-implementatie te voltooien en de vRealize Automation-toepassing op te starten.
  • Als de implementatie in vSphere is gebeurd en Inschakelen na implementatie (Power on after deployment) beschikbaar is op de pagina Gereed om te voltooien, volgt u onderstaande stappen.

   1. Selecteer Inschakelen na implementatie (Power on after deployment) en klik op Voltooien.

   2. Nadat de implementatie van het bestand in vCenter is voltooid, klikt u op Sluiten.

   3. Wacht totdat de machine is opgestart. Dit kan tot 5 minuten duren.

  • Als de implementatie in vSphere is gebeurd en Inschakelen na implementatie (Power on after deployment) niet beschikbaar is op de pagina Gereed om te voltooien, volgt u onderstaande stappen.

   1. Nadat de implementatie van het bestand in vCenter is voltooid, klikt u op Sluiten.

   2. Schakel de vRealize Automation-toepassingin.

   3. Wacht totdat de machine is opgestart. Dit kan tot 5 minuten duren.

   4. Controleer of u de DNS van de vRealize Automation-toepassingkunt pingen. Als u de DNS niet kunt pingen, start u de virtual machine opnieuw op.

   5. Wacht totdat de machine is opgestart. Dit kan tot 5 minuten duren.

  • Als u de vRealize Automation-toepassing hebt geïmplementeerd in vCloud met vCloud Director, zal vCloud het wachtwoord dat u hebt ingevoerd tijdens de OVA-implementatie mogelijk overschrijven. Volg onderstaande stappen om het overschrijven te voorkomen.

   1. Na de implementatie in vCloud Director klikt u op uw vApp om de vRealize Automation-toepassingweer te geven.

   2. Klik met de rechtermuisknop op vRealize Automation-toepassing en selecteer Eigenschappen.

   3. Klik op het tabblad Aanpassing gastbesturingssysteem (Guest OS Customization).

   4. Schakel onder Wachtwoord opnieuw instellen (Password Reset) de optie Lokaal beheerderswachtwoord toestaan (Allow local administrator password) uit en klik op OK.

   5. Schakel de vRealize Automation-toepassingin.

   6. Wacht totdat de machine is opgestart. Dit kan tot 5 minuten duren.

Resultaten

Om te controleren dat u de toepassing correct hebt geïmplementeerd, opent u een opdrachtprompt en pingt u de FQDN van de vRealize Automation-toepassing.

Volgende stappen

Herhaal deze procedure om aanvullende instanties van de vRealize Automation-toepassing te implementeren voor redundantie in een hoge-beschikbaarheidsomgeving.