U maakt een endpoint zodat vRealize Automation kan communiceren met uw OpenStack- of PowerVC-instantie.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als IaaS-beheerder.

 • Verificatiegegevens opslaan.

 • Verifieer of uw vRealize Automation-DEM's zijn geïnstalleerd op een machine die aan de OpenStack- of PowerVC-vereisten voldoet. Zie Vereisten voor Openstack en PowerVC.

 • Controleer of uw OpenStack-versie momenteel wordt ondersteund. Zie Ondersteuningsmatrix voor vRealize Automation.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Cloud > OpenStack.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Typ de URL voor het endpoint in het tekstvak Adres.

  Optie

  Beschrijving

  PowerVC

  De URL moet de volgende indeling hebben: https://FQDN/powervc/openstack/service. Bijvoorbeeld: https://openstack.mijnbedrijf.com/powervc/openstack/admin.

  OpenStack

  De URL moet de indeling FQDN:5000 of IP_address:5000 hebben. Neem het achtervoegsel /v2.0 niet op in het endpointadres. Bijvoorbeeld: https://openstack.mijnbedrijf.com:5000.

 5. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord op beheerniveau in die u voor dit endpoint hebt opgeslagen.

  De verificatiegegevens die u opgeeft, moeten over de beheerdersrol beschikken in de OpenStack-tenant die gekoppeld is aan het endpoint.

 6. Typ een OpenStack-tenantnaam in het tekstvak OpenStack-project.

  Als u meerdere endpoints met verschillende OpenStack-tenants instelt, maakt u reserveringsbeleidsregels voor elke tenant. Dit zorgt ervoor dat machines worden ingericht op de juiste tenantbronnen.

 7. (Optioneel) Voeg aangepaste eigenschappen toe.
 8. Klik op OK.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.