U installeert de VMware vRealize ™ Automation 7.2 update voor de vRealize Automation 7.1-toepassing en configureert de toepassingsinstellingen.

Over deze taak

Details over de gegevens die via het CEIP worden verzameld en het doel waarvoor deze worden gebruikt door VMware vindt u bij het Trust & Assurance Center op http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

Sluit de beheerconsole niet tijdens het installeren van de update.

Zie Problemen met de upgrade van vRealize Automation 7.1 oplossen als u problemen ondervindt tijdens het upgraden.

Opmerking:

Tijdens de upgrade van Beheeragent op de IaaS-virtual machines wordt er in uw Trusted Publishers-certificaatopslag tijdelijk een openbaar VMware-certificaat opgeslagen. Het upgradeproces van Beheeragent maakt gebruik van een PowerShell-script dat met dit certificaat is ondertekend. Als de upgrade is voltooid, wordt het certificaat verwijderd uit uw certificaatopslag.

Voorwaarden

 • Verifieer of u een downloadmethode hebt geselecteerd en de update hebt gedownload. Zie vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden.

 • Zie Een back-up maken van uw bestaande vRealize Automation 7.1-omgeving voor alle omgevingen met hoge beschikbaarheid.

 • Verifieer voor omgevingen met hoge beschikbaarheid met load balancers of u alle redundante knooppunten hebt uitgeschakeld en de statuscontroles voor deze items hebt verwijderd zoals is beschreven in de documentatie voor uw load balancers.

  • vRealize Automation-toepassing

  • IaaS-website

  • IaaS Manager Service

 • Controleer bij omgevingen met hoge beschikbaarheid met load balancers of het verkeer alleen naar het primaire knooppunt wordt geleid.

 • Controleer of de IaaS-service waarvoor Microsoft Internet Information Services (IIS) als host fungeert, wordt uitgevoerd door de onderstaande stappen te volgen.

  1. Voer de URL https://webhostname/Repository/Data/MetaModel.svc in om te verifiëren dat de online opslaglocatie wordt uitgevoerd. Als dit het geval is, worden er geen fouten geretourneerd en ziet u een lijst met modellen in XML-indeling.

  2. Meld u aan bij de IaaS-website en controleer of de status OK wordt gemeld in de Repository.log-bestandsrecords. Het bestand bevindt zich in de VCAC-basismap op /Server/Model Manager Web/Logs/Repository.log.

   Opmerking:

   Voor een gedistribueerde IaaS-website meldt u zich aan bij de secundaire website, zonder MMD, en stopt u Microsoft IIS tijdelijk. Controleer de connectiviteit met MetaModel.svc om ervoor te zorgen dat het verkeer van de load balancer alleen via het primaire webknooppunt gaat, en start Microsoft IIS opnieuw.

 • Als u een onderdeel uit de catalogus met algemene onderdelen in uw omgeving hebt geïnstalleerd, moet u dit onderdeel verwijderen voordat u de upgrade uitvoert. Zie voor meer informatie de Common Components Catalog Installation Guide of volg de stappen die zijn beschreven in de Checklist voor de upgrade van vRealize Automation 7.1.

 • Controleer de status van alle IaaS-knooppunten door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Ga naar de beheerconsole van uw primaire virtuele toepassing door de volledig gekwalificeerde domeinnaam te gebruiken, https://va-hostname.domain.name:5480.

  2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van de toepassing.

  3. Selecteer vRA-instellingen > Cluster.

  4. Controleer in de tabel onder Laatst verbonden of de IaaS-knooppunten voor het laatst minder dan 3 minuten geleden zijn verbonden en dat de knooppunten van de virtuele toepassing voor het laatst minder dan 10 minuten geleden zijn verbonden. Als alle IaaS-knooppunten niet met de vRealize Automation-toepassing communiceren, mislukt de upgrade.

   Als u de connectiviteit tussen de beheeragent en de virtual appliance wilt verifiëren, meldt u zich aan bij het IaaS-knooppunt dat niet wordt weergegeven en controleert u de logboeken van de beheeragent. Start de beheeragent opnieuw als deze niet actief is in de console Services.

  5. Let op in de tabel opgenomen verweesde knooppunten. Een verweesd knooppunt is een dubbel knooppunt dat wordt vermeld, maar niet bestaat op de host. U dient alle verweesde knooppunten te verwijderen. Zie Verweesde knooppunten verwijderen op vRealize Automation voor meer informatie.

 • Als u een virtuele replicatoepassing hebt die niet langer deel uitmaakt van het cluster, moet u die verwijderen uit de clustertabel. Als u deze toepassing niet verwijdert uit de tabel, probeert het upgradeproces de toepassing bij te werken en wordt in een waarschuwingsbericht gemeld dat de update van de replica is mislukt.

 • Controleer of alle opgeslagen en in behandeling zijnde aanvragen zijn voltooid voordat u de upgrade uitvoert.

 • Gebruik het update-shellscript om de IaaS-onderdelen te upgraden nadat u de vRealize Automation 7.1-toepassing hebt bijgewerkt, zie Beheeragents uitsluiten van de upgrade

Procedure

 1. Open de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole.
  1. Ga naar de beheerconsole van uw virtuele toepassing door de gekwalificeerde domeinnaam te gebruiken, https://va-hostname.domain.name:5480.
  2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van de toepassing.
 2. Klik op Services en controleer of alle services zijn geregistreerd.
 3. Selecteer vRA -instellingen > Database en controleer of dit de primaire vRealize Automation-toepassing is.

  U installeert de update alleen op de primaire vRealize Automation-toepassing. Elke secundaire vRealize Automation-toepassing wordt automatisch bijgewerkt met de mastertoepassing.

 4. Selecteer Update > Status.
 5. Klik op Updates controleren om te zien of een update beschikbaar is.
 6. (Optioneel) Klik bij instanties van vRealize Automation-toepassing op Details in het gebied Toepassingsversie om informatie over de locatie van de releaseopmerkingen.
 7. Klik op Updates installeren.
 8. Klik op OK.

  Er verschijnt een bericht dat aangeeft dat de update wordt uitgevoerd.

 9. Gebruik voor het bewaken van de upgradevoortgang een terminal emulator om u aan te melden bij het knooppunt van de primaire toepassing en bekijk het bestand updatecli.log in /opt/vmware/var/log/vami/updatecli.log.

  U vindt aanvullende informatie over de upgradevoortgang in deze bestanden.

  • /opt/vmware/var/log/vami/vami.log

  • /var/log/vmware/horizon/horizon.log

  • /var/log/bootstrap/*.log

  Als u zich afmeldt tijdens het upgradeproces en u zich opnieuw aanmeldt voordat de upgrade is voltooid, kunt u de voortgang van de update blijven volgen in het logboekbestand. In het bestand updatecli.log wordt mogelijk informatie weergegeven over de versie van vRealize Automation waarvan u de upgrade uitvoert. De weergegeven versie wordt later in het upgradeproces ververst om de actuele versie weer te geven.

  De tijd die nodig is om de update te voltooien, is afhankelijk van uw omgeving en netwerk.

 10. Nadat de update is voltooid, start u de primaire toepassing opnieuw op.

  Alle succesvol bijgewerkte replicatoepassingsnetwerken zijn automatisch opnieuw gestart als onderdeel van het herstarten van de primaire toepassing.

 11. Lees de opmerking over deelname aan het programma ter verbetering van de klantervaring (CEIP) en kies of u wel of niet aan het programma wilt deelnemen.

  Klik op de tab Telemetrie in de beheerconsole van de toepassing voor informatie over dit programma.

  Zie Deelnemen aan het programma ter verbetering van de klantervaring voor vRealize Automation of het programma verlaten voor meer informatie over het instellen van parameters voor gegevensverzameling en deelname aan of uitschrijving van het programma ter verbetering van de klantervaring na het upgraden.

Volgende stappen

De IaaS-serveronderdelen bijwerken na bijwerken van vRealize Automation 7.1 naar 7.2