Wanneer u op de pagina Status bijwerken van de beheerconsole voor VMware vRealize ™ Automation op Updates installeren klikt, wordt er een foutbericht over Windows-services weergegeven.

Probleem

Het upgradeproces lijkt niet geslaagd te zijn. Er verschijnt een bericht: Stoppen van service servicenaam mislukt.

Oorzaak

De IaaS Manager Service stopt niet omdat een time-out is opgetreden in het stopproces voor Windows-services. Omdat de IaaS Manager Service die wordt uitgevoerd, de upgrade niet blokkeert, kan het bericht zonder problemen worden genegeerd.