Gebruik het upgrade-shellscript om de IaaS-onderdelen te upgraden nadat u elke VMware vRealize ™ Automation-toepassing hebt bijgewerkt.

Over deze taak

Elke bijgewerkte primaire vRealize Automation-toepassing heeft een shellscript dat u kunt gebruiken om elk IaaS-knooppunt en -onderdeel te upgraden.

U kunt het upgrade-script uitvoeren door de vSphere console voor de virtual machine te gebruiken of door een SSH-consolesessie te gebruiken. Als u de vSphere-console gebruikt, voorkomt u onderbroken netwerkconnectiviteitsproblemen die de uitvoer van het script kunnen onderbreken.

Als u het script stopt tijdens de upgrade van een onderdeel, stopt het script nadat het onderdeel is geüpgraded. Als andere onderdelen van het knooppunt nog moeten worden geüpgraded, moet u het script opnieuw uitvoeren.

Als de upgrade voltooid is, kunt u het resultaat van de upgrade bekijken door het logboekbestand voor de upgrade te openen in /usr/lib/vcac/tools/upgrade/upgrade.log.

Voorwaarden

 • Controleer of alle vRealize Automation-toepassingen correct zijn bijgewerkt.

 • Als u een IaaS-server opnieuw opstart nadat u alle vRealize Automation-toepassingen hebt bijgewerkt maar voordat u de IaaS-onderdelen bijwerkt, stop dan alle IaaS-Windows-activiteiten, behalve de Manager Agent op de server.

 • Voordat u het upgrade-shellscript uitvoert op het primaire of masterknooppunt van vRealize Automation-toepassing, controleert u of elke service, met uitzondering van de IaaS-service, op het tabblad Services in de beheerconsole van de vRealize Automation-toepassing de status GEREGISTREERD heeft.

 • Installeer op elk IaaS-knooppunt handmatig de IaaS-beheeragent die beschikbaar is op de downloadpagina van vRealize Automation 7.2. Zie het Knowledge Base-artikel 2147926 voor meer informatie.

  Gebruik niet het installatiebestand voor de beheeragent dat is meegeleverd bij de virtuele vRealize Automation-toepassing.

  Meld u aan bij elke vRealize Automation IaaS-machine en upgrade de beheeragent met het gedownloade pakket. Start vervolgens de beheeragentservice van Windows.

 • Controleer of JAVA SE Runtime Environment 8, 64-bits, update 91 of hoger is geïnstalleerd op primaire IaaS-website en Model Manager. Nadat u Java hebt geïnstalleerd, moet u op elk serverknooppunt de omgevingsvariabele, JAVA_HOME , instellen op de nieuwe versie.

 • Meld u bij elk IaaS-websiteknooppunt aan en controleer of de aanmaakdatum van het bestand web.config voor de wijzigingsdatum ligt. Als de aanmaakdatum van het bestand web.config gelijk is aan of later is dan de wijzigingsdatum, voer dan de procedure in Upgrade van IaaS voor website-onderdeel mislukt uit.

 • Voer deze stappen uit op elk IaaS-knooppunt om te controleren of elk IaaS-knooppunt een geüpgradede IaaS-beheeragent heeft:

  1. Meld u aan bij de beheerconsole van de vRealize Automation-toepassing.

  2. Selecteer vRA-instellingen > Cluster.

  3. Vouw de lijst met alle geïnstalleerde onderdelen op elk IaaS-knooppunt uit en zoek naar de IaaS-beheeragent.

  4. Controleer of de versie van de beheeragent actueel is.

 • Controleer of de back-up van de IaaS Microsoft SQL Server-database toegankelijk is voor het geval dat u deze moet terugzetten.

 • Verifieer dat er momentopnames van de IaaS-servers in uw implementatie beschikbaar zijn.

  Als de upgrade mislukt, keert u terug naar de momentopnamen en databaseback-up en probeert u de upgrade opnieuw uit te voeren.

Procedure

 1. Open een nieuwe consolesessie op het primaire of masterknooppunt van vRealize Automation-toepassing en meld u aan met het rootaccount.

  Als u het upgrade-script wilt uitvoeren door middel van SSH, open dan een SSH consolesesie.

 2. Wijzig directory's in /usr/lib/vcac/tools/upgrade/.
 3. Voer deze opdracht uit op de opdrachtregel om het bestand upgrade.properties te maken.

  ./generate_properties

 4. Open het upgrade.properties-bestand en voer alle vereiste waarden in.

  In deze tabel vindt u de vereiste waarden, die kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving. Zo zijn op een knooppunt met een DEM-werker of -orchestrator bijvoorbeeld DEM-verificatiegegevens vereist.

  Vereiste waarde

  Beschrijving

  Verificatie-indeling

  web_username

  Gebruikersnaam voor het primaire webknooppunt. Slechts één keer vereist.

  Domein\gebruiker

  web_password

  Wachtwoord voor het primaire webknooppunt. Slechts één keer vereist.

  Wachtwoord

  dem_username

  Gebruikersnaam voor de DEM-werker of DEM-orchestrator. Vereist voor elk knooppunt waarop een DEM-onderdeel is geïnstalleerd.

  Domein\gebruiker

  dem_password

  Wachtwoord voor de DEM-werker of DEM-orchestrator. Vereist voor elk knooppunt waarop een DEM-onderdeel is geïnstalleerd.

  Wachtwoord

  agent_username

  Gebruikersnaam voor een agent zoals een vSphere-agent. Vereist voor elk knooppunt waarop een agentonderdeel is geïnstalleerd.

  Domein\gebruiker

  agent_password

  Wachtwoord voor een agent zoals een vSphere-agent. Vereist voor elk knooppunt waarop een agentonderdeel is geïnstalleerd.

  Wachtwoord

  vidm_admin_password

  Het VIDM-beheerderswachtwoord. Alleen vereist wanneer u vRealize Automation 6.2.4 of 6.2.5 upgradet.

  vIDM_password

  Om beveiligingsredenen wordt het bestand upgrade.properties verwijderd wanneer u het upgrade-shellscript uitvoert. De eigenschappen in het bestand zijn gedefinieerd met de informatie voor elk IaaS-onderdeel dat van de IaaS-beheeragents komt. Het is belangrijk dat alle IaaS Management Agents bijgewerkt en in orde zijn voor het uitvoeren van ./generate_properies- of ./upgrade- shellscripts. ZieDe upgrade van de Management Agent op een IaaS-knooppunt mislukt of er wordt geen certificaat geïnstalleerd als een IaaS-beheeragent een probleem heeft wanneer het upgrade-shellscript wordt uitgevoerd. Herhaal stappen 2 en 3 om het bestand upgrade.properties opnieuw te maken.

 5. Voer het upgradescript uit.
  1. Voer in bij de opdrachtprompt./upgrade.
  2. Druk op Enter.

  Met het script worden elk IaaS-knooppunt en alle hierop geïnstalleerde onderdelen weergegeven. Het script valideert elk onderdeel voordat de upgrade wordt geïnstalleerd. Als er onjuiste waarden in het bestand upgrade.properties staan, mislukt het script.

  Controleer het bestand upgrade.log als het upgrade-shellscript mislukt.

  U kunt het upgradescript opnieuw uitvoeren nadat u een probleem hebt opgelost. Voordat u het upgradescript opnieuw uitvoert, maakt u het bestand upgrade.properties opnieuw, opent u het en voert u alle vereiste waarden in.

Volgende stappen

Gebruikers of groepen toevoegen aan een Active Directory-verbinding