U kunt aangepaste eigenschappen koppelen aan een vRealize Automation-reservering. U kunt ook waarschuwingen configureren om e-mailmeldingen te verzenden wanneer er weinig reserveringsbronnen zijn.

Over deze taak

Aangepaste eigenschappen en waarschuwingse-mails zijn optionele configuraties voor de reservering. Als u geen koppelingen wilt maken voor de aangepaste eigenschappen of waarschuwingen wilt instellen, klikt u op Opslaan om het maken van de reservering te beëindigen.

U kunt nu zoveel aangepaste eigenschappen toevoegen als er nodig zijn.

Als het zo is geconfigureerd, kunnen waarschuwingen dagelijks worden gegenereerd, in plaats van bij het bereiken van de opgegeven drempelwaardes.

Belangrijk:

Meldingen worden alleen verzonden als waarschuwingse-mails zijn geconfigureerd en meldingen zijn ingeschakeld.

Voor reserveringen die gebruikmaken van Betalen-naar-gebruik en waarvoor geen beperkingen zijn ingesteld, worden geen waarschuwingen afgegeven.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Geef een geldige naam op voor de aangepaste eigenschap.
 4. Geef indien nodig een waarde op voor de eigenschap.
 5. (Optioneel) Schakel het selectievakje Gecodeerd in om de waarde van de eigenschap te versleutelen.
 6. (Optioneel) Schakel het selectievakje Vragen aan gebruiker in om ervoor te zorgen dat de gebruiker een waarde moet opgeven.

  Deze optie kan niet worden overschreven tijdens het inrichten.

 7. Klik op Opslaan.
 8. (Optioneel) Voeg extra aangepaste eigenschappen toe.
 9. Klik op het tabblad Waarschuwingen.
 10. Schakel het selectievakje Waarschuwingen over capaciteit in om de waarschuwingen te configureren die worden verzonden.
 11. Gebruik de schuifregelaar om de drempelwaarde in te stellen voor de toewijzing van beschikbare bronnen.
 12. Geef één of meer e-mailadressen of groepnamen op in het tekstvak Ontvangers van gebruikers die waarschuwingen moeten ontvangen.

  Druk op Enter om de verschillende vermeldingen te scheiden.

 13. Selecteer Waarschuwingen naar groepsbeheerder sturen om groepsbeheerders toe te voegen aan de ontvangers van waarschuwingse-mails.
 14. Geef een herinneringsfrequentie (dagen) op.
 15. Klik op Opslaan.

Resultaten

De reservering wordt opgeslagen en weergegeven in de lijst Reserveringen.