U moet tenants in de doelomgeving toevoegen met de naam van elke tenant in de bronomgeving.

Voordat u begint

 • Informatie verzamelen die is vereist voor migratie.

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-doelconsole.

  1. Open de vRealize Automation-console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de virtuele doeltoepassing: https://vra-va-hostname.domain.name/vcac.

   Open voor een omgeving met hoge beschikbaarheid de console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de load balancer van de virtuele doeltoepassing: https://vra-va-lb-hostname.domain.name/vcac.

  2. Meld u aan met de gebruikersnaam administrator@vsphere.local en het wachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van het doel vRealize Automation.

Over deze taak

Voor een succesvolle migratie moet elke tenant in de bronomgeving worden gemaakt in de doelomgeving. U moet ook een tenantspecifieke toegangs-URL voor elke tenant gebruiken, die u toevoegt met de URL-naam van de tenant van de bronomgeving. Als er in de bronomgeving ongebruikte tenants aanwezig zijn die u niet wilt migreren, verwijdert u deze uit de bronomgeving voordat u de migratie uitvoert.

Voer deze procedure voor elke tenant in uw bronomgeving uit.

 • Als u migreert van een vRealize Automation 6.2.x-omgeving, migreert u uw bestaande SSO2-tenants en identiteitsarchieven op de bronomgeving naar de VMware Identity Manager op de doelomgeving.

 • Als u migreert van een vRealize Automation 7.x-omgeving, migreert u uw bestaande VMware Identity Manager-tenants en identiteitsarchieven op de bronomgeving naar de VMware Identity Manager op de doelomgeving.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Tenants.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. In het tekstvak Naam voert u een tenantnaam in die overeenkomt met een tenantnaam in de bronomgeving.

  Bijvoorbeeld: als de tenantnaam in de bronomgeving DEVTenant is, voert u DEVTenant in.

 4. (Optioneel) : Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Voer in het tekstvak URL-naam de URL-naam van de tenant in die overeenkomt met de URL-naam van de tenant in de bronomgeving.

  De URL-naam wordt gebruikt om een tenantspecifieke id toe te voegen aan de URL van de vRealize Automation-console.

  Als de URL-naam voor DEVTenant in de bronomgeving bijvoorbeeld dev is, voert u dev in om de URL https://vra-va-hostname.domain.name/vcac/org/dev te maken.

 6. (Optioneel) : Voer een e-mailadres in in het tekstvak E-mail contactpersoon.
 7. Klik op Indienen en volgende.

Volgende stappen

Een beheerder maken voor elke toegevoegde tenant.