Voor een succesvolle migratie naar een minimale omgeving gelden de volgende vereisten.

Voorwaarden

 • Controleer of u een nieuwe doelomgeving van vRealize Automation hebt.

 • Installeer relevante proxyagenten in de doelomgeving in overeenstemming met deze vereisten.

  • De naam van de doelproxyagent moet overeenkomen met de naam van de bronproxyagent voor vSphere, Hyper-V, Citrix XenServer en testproxyagenten.

   Opmerking:

   Voer de volgende stappen uit om een agentnaam te verkrijgen.

   1. Ga naar de agentinstallatiedirectory in het IaaS-knooppunt.

   2. Open het bestand VRMAgent.exe.config.

   3. Zoek onder de tag serviceConfiguration naar de waarde van het attribuut agentName.

  • De endpointnaam van de doelproxyagent moet overeenkomen met de endpointnaam van de bronproxyagent voor vSphere, Hyper-V, Citrix XenServer en testproxyagenten.

  • Maak geen endpoint voor vSphere, Hyper-V, Citrix XenServer of testproxyagenten in de doelomgeving.

 • Controleer de versienummers van vRealize Automation-onderdelen.

  1. Start een browser in uw vRealize Automation 7.3-doelomgeving. Ga naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole op https://vra-va-hostname.domain.name:5480.

  2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de toepassing.

  3. Selecteer vRA-instellingen > Cluster.

  4. Vouw de records voor host-/knooppuntnaam uit door op de driehoek te klikken.

   Controleer of de versienummers van de vRealize Automation IaaS-onderdelen overeenkomen.

 • Raadpleeg het Knowledge Base-artikel 000051531 en breng vóór de migratie alle relevante correcties aan in uw omgevingen.

 • Controleer of de doelversie van Microsoft SQL Server voor de IaaS vRealize Automation-doeldatabase 2012, 2014 of 2016 is.

 • Controleer of poort 22 geopend is tussen de vRealize Automation-bron- en -doelomgevingen. Poort 22 is vereist om SSH-verbindingen (Secure Shell) tot stand te brengen tussen virtuele doel- en brontoepassingen.

 • Controleer of op elk IaaS-serverknooppunt in de doelomgeving minimaal Java SE Runtime Environment (JRE) 8, update 111 (64-bits) is geïnstalleerd. Controleer na het installeren van de JRE of de systeemvariabele JAVA_HOME verwijst naar de Java-versie die u op elk IaaS-knooppunt hebt geïnstalleerd. Pas indien nodig het pad aan.

 • Controleer of op elk IaaS-knooppunt PowerShell 3.0 of later is geïnstalleerd.

 • Controleer of de vRealize Automation-bron- en -doelomgevingen actief zijn.

 • Controleer of er geen gebruikers- en inrichtingsactiviteiten plaatsvinden in de vRealize Automation-bronomgeving.

 • Beveiligingssoftware mag tijdens de migratie niet communiceren met het besturingssysteem en de bijbehorende onderdelen die worden uitgevoerd op IaaS-knooppunten in de vRealize Automation-doelomgeving. Als antivirus- of beveiligingssoftware is geïnstalleerd, controleert u of de software correct is geconfigureerd of is uitgeschakeld vóór de migratie.

Volgende stappen

Taken vóór de migratie.