Sommige sites maken verbinding met internet via een proxyserver.

Probleem

Uw implementatie kan geen verbinding maken met openbaar internet. U hebt bijvoorbeeld geen toegang tot websites, openbare clouds die u beheert of webadressen van leveranciers die u gebruikt om software of updates te downloaden.

Uw site maakt verbinding met internet via een proxyserver.

Voordat u begint

Vraag de beheerder van uw site om proxyservernamen, poortnummers en verificatiegegevens.

Procedure

  1. Open een webbrowser en ga naar de URL van de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.

    https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

  2. Meld u als root aan en klik op Netwerk.
  3. Voer de FQDN of het IP-adres van de proxyserver van uw site en het poortnummer in.
  4. Als u verificatiegegevens nodig hebt voor uw proxyserver, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
  5. Klik op Instellingen opslaan.

Volgende stappen

Als u een configuratie uitvoert om een proxy te gebruiken, kan dit invloed hebben op de toegang die gebruikers hebben tot VMware Identity Manager. Raadpleeg Proxy voorkomt aanmelden van VMware Identity Manager-gebruiker om dit probleem op te lossen.