Na een migratie van een gedistribueerde vRealize Automation 7.3-omgeving, kunt u de PostgreSQL-replicatiemodus wijzigen naar een synchrone modus op zowel de bron- en doelomgeving. Na een upgrade van een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving die ouder is dan 7.3, kunt u de PostgreSQL-replicatiemodus op de doelomgeving wijzigen naar een synchrone modus.

Voorwaarden

  • U hebt een gedistribueerde vRealize Automation 7.3-omgeving gemigreerd of een upgrade uitgevoerd van een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving met een oudere versie dan 7.3.

  • U bent aangemeld als root bij het relevante vRealize Automation toepassingsbeheer op https://vra-va-hostname.domain.name:5480.

Procedure

  1. Klik op vRA-instellingen > Database.
  2. Klik op Synchronisatie-modus en wacht totdat de actie is voltooid.
  3. Controleer of alle knooppunten in de kolom Synchronisatiestatus Synchronisatie als status weergegeven.

Volgende stappen

Testverbinding uitvoeren en gemigreerde endpoints controleren.