Een load balancer kan een onverwachte beëindiging van een verbinding veroorzaken.

Probleem

Sommige load balancers hebben zeer korte time-outs om een verbinding actief te houden tijdens de uitvoering van een HTTP/HTTPS-aanvraag. Deze korte time-out kan resulteren in een onverwachte beëindiging van de verbinding wanneer er tijdens de migratie langlopende bewerkingen worden uitgevoerd.

Oplossing

  • Verleng de time-out op de load balancer of werk de DNS-record van de load balancer bij zodat gedurende de migratie naar het juiste actieve knooppunt wordt verwezen. Herstel de DNS-record van de load balancer zodra de migratie is voltooid.