Wanneer u vRealize Automation 6.2.5 upgradet naar 7.3 of 7.3.1, moet u alle vRealize Automation-onderdelen in een specifieke volgorde bijwerken.

Gebruik de checklists om uw taken bij te houden tijdens het voltooien van de upgrade. Voer de taken in de opgegeven volgorde uit.

Opmerking:

U moet alle onderdelen in de voorgeschreven volgorde upgraden. Bij een andere volgorde wordt de upgrade mogelijk niet voltooid, of vertoont deze na afloop onverwacht gedrag.

De volgorde voor het upgraden varieert afhankelijk van de vraag of u een minimale omgeving upgradet of een gedistribueerde omgeving met meerdere vRealize Automation-toepassingen.

Tabel 1. Checklist voor de upgrade van een minimale vRealize Automation-omgeving

Taak

Instructies

Een back-up maken van uw huidige installatie. Het is van essentieel belang deze back-up te maken.

Zie Een back-up maken van uw bestaande vRealize Automation 6.2.5-omgeving voor meer informatie over het maken en herstellen van een back-up voor uw systeem.

Zie Configuring Backup and Restore by Using Symantec Netbackup op http://www.vmware.com/pdf/vrealize-backup-and-restore-netbackup.pdf voor meer algemene informatie.

vRealize Automation 6.2.x virtual machines voorbereiden op een upgrade.

Raadpleeg het Knowledge Base-artikel 000051531 en breng alle relevante correcties in uw omgevingen aan vóór de upgrade.

De Windows-services van vRealize Automation op uw IaaS-server afsluiten.

Zie vRealize Automation-services op de IaaS Windows-server stoppen.

Als de catalogus met algemene onderdelen is geïnstalleerd, moet u deze voor het upgraden verwijderen.

Raadpleeg de Common Components Catalog Installation Guide voor informatie over het verwijderen van de catalogus met algemene onderdelen.

Als deze gids niet beschikbaar is, voert u de volgende stappen voor elk IaaS-knooppunt uit.

 1. Meld u aan bij het IaaS-knooppunt.

 2. Klik op Beginnen.

 3. Typ services in het tekstvak Programma's en bestanden zoeken.

 4. Klik op Services.

 5. Klik in het rechterdeelvenster van het venster Services met de rechtermuisknop op elke IaaS-service en selecteer Stoppen om elke service te stoppen.

 6. Klik op Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen.

 7. Klik met de rechtermuisknop op elk geïnstalleerd onderdeel van de catalogus met algemene onderdelen en selecteer Installatie ongedaan maken.

 8. Klik op Start > Opdrachtprompt.

 9. Voer iisreset uit vanaf de opdrachtprompt.

Bekijk Overwegingen bij het upgraden naar deze versie van vRealize Automation om te weten te komen waarop wel en waarop niet een upgrade kan worden uitgevoerd en hoe items waarop een upgrade wordt uitgevoerd, zich anders kunnen gedragen.

Niet alle items, waaronder blueprints, reserveringen en endpoints, kunnen worden geüpgraded. Door de aanwezigheid van bepaalde niet-ondersteunde configuraties kan het upgraden worden geblokkeerd.

Zie Overwegingen bij het upgraden naar deze versie van vRealize Automation.

Uw hardwarebronnen configureren.

Zie vCenter Server-hardwarebronnen uitbreiden voor vRealize Automation 6.2.5.

Updates downloaden naar de vRealize Automation-toepassing.

Zie vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden.

De update installeren op de vRealize Automation-toepassing.

Zie De update voor de primaire toepassing vRealize Automation 6.2.5 installeren.

Het Single Sign-On-hulpprogramma bijwerken naar het VMware Identity Manager-hulpprogramma.

Zie Uw Single Sign-On-wachtwoord bijwerken voor VMware Identity Manager.

De licentiesleutel bijwerken.

Zie De licentiesleutel bijwerken.

Het identiteitsarchief migreren naar VMware Identity Manager.

Identiteitsarchieven migreren naar VMware Identity Manager

De IaaS-onderdelen upgraden.

Zie IaaS-serveronderdelen upgraden na de upgrade van vRealize Automation.

Upgraden naar de externe vRealize Orchestrator.

Zie Standalone vRealize Orchestrator-toepassing upgraden voor gebruik met vRealize Automation.

Zie Een extern vRealize Orchestrator-toepassingscluster upgraden voor gebruik met vRealize Automation.

Gebruikers of groepen toevoegen aan een Active Directory-verbinding.

Zie Gebruikers of groepen toevoegen aan een Active Directory-verbinding.

Tabel 2. Checklist voor de upgrade van een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving

Taak

Instructies

Een back-up maken van uw huidige installatie. Het is van essentieel belang deze back-up te maken.

Zie Een back-up maken van uw bestaande vRealize Automation 6.2.5-omgeving voor meer informatie over het maken en herstellen van een back-up voor uw systeem.

Zie Configuring Backup and Restore by Using Symantec Netbackup op http://www.vmware.com/pdf/vrealize-backup-and-restore-netbackup.pdf voor meer gedetailleerde informatie.

vRealize Automation-services op uw IaaS Windows-servers afsluiten.

Zie vRealize Automation-services op de IaaS Windows-server stoppen.

Als de catalogus met algemene onderdelen is geïnstalleerd, moet u deze voor het upgraden verwijderen.

Raadpleeg de Common Components Catalog Installation Guide voor informatie over het verwijderen van de catalogus met algemene onderdelen.

Als deze gids niet beschikbaar is, voert u de volgende stappen voor elk IaaS-knooppunt uit.

 1. Meld u aan bij het IaaS-knooppunt.

 2. Klik op Beginnen.

 3. Typ services in het tekstvak Programma's en bestanden zoeken.

 4. Klik op Services.

 5. Klik in het rechterdeelvenster van het venster Services met de rechtermuisknop op elke IaaS-service en selecteer Stoppen om elke service te stoppen.

 6. Klik op Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen.

 7. Klik met de rechtermuisknop op elk geïnstalleerd onderdeel van de catalogus met algemene onderdelen en selecteer Installatie ongedaan maken.

 8. Klik op Start > Opdrachtprompt.

 9. Voer iisreset uit vanaf de opdrachtprompt.

Uw hardwarebronnen voor de upgrade configureren.

Zie vCenter Server-hardwarebronnen uitbreiden voor vRealize Automation 6.2.5.

Schakel uw load balancers uit.

Schakel elk secundair knooppunt uit en verwijder de vRealize Automation-statuscontroles voor de volgende items.

 • vRealize Automation-toepassing

 • IaaS-website

 • IaaS Manager Service

Controleer voor een succesvolle upgrade het volgende:

 • Load balancer-verkeer wordt alleen naar het primaire knooppunt omgeleid.

 • vRealize Automation-statuscontroles worden verwijderd voor de toepassing, website en Manager Service.

Updates downloaden naar de vRealize Automation-toepassing.

Zie vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden.

De update installeren op de eerste vRealize Automation-toepassing in uw installatie. Als u een toepassing als master hebt toegewezen, voert u eerst een upgrade uit voor deze toepassing.

Zie De update voor de primaire toepassing vRealize Automation 6.2.5 installeren.

Het Single Sign-On-hulpprogramma bijwerken naar het VMware Identity Manager-hulpprogramma.

Zie Uw Single Sign-On-wachtwoord bijwerken voor VMware Identity Manager.

De licentiesleutel bijwerken.

Zie De licentiesleutel bijwerken.

Het identiteitsarchief migreren naar het VMware Identity Manager-hulpprogramma.

Identiteitsarchieven migreren naar VMware Identity Manager

De update installeren op de rest van uw vRealize Automation-toepassingen.

De update voor extra vRealize Automation-toepassingen installeren

De IaaS-onderdelen upgraden.

Zie IaaS-serveronderdelen upgraden na de upgrade van vRealize Automation.

Upgraden naar de externe vRealize Orchestrator.

Zie Standalone vRealize Orchestrator-toepassing upgraden voor gebruik met vRealize Automation.

Zie Een extern vRealize Orchestrator-toepassingscluster upgraden voor gebruik met vRealize Automation.

De load balancers inschakelen.

Load balancers inschakelen