Als u een upgrade van een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving uitvoert die in de synchrone PostgreSQL-replicatiemodus werkt, moet u deze naar asynchroon wijzigen voordat u een upgrade uitvoert.

Voorwaarden

  • U hebt een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving die u wilt upgraden.

  • U bent aangemeld als root bij het vRealize Automation-toepassingsbeheer op https://vra-va-hostname.domain.name:5480.

Procedure

  1. Klik op vRA-instellingen > Database.
  2. Klik op Asynchrone modus en wacht totdat de actie is voltooid.
  3. Controleer of alle knooppunten in de kolom Synchronisatiestatus Asynchroon als status weergegeven.

Volgende stappen

vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden