Gebruik deze procedure om de configuratie van de vRealize Automation-brontoepassing te herstellen.

Voorwaarden

 • Voor een minimale implementatie meldt u zich als root aan bij de vRealize Automation-bronappliance met behulp van Secure Shell.

 • Voor een implementatie met hoge beschikbaarheid meldt u zich als root aan bij de vRealize Automation-masterbronappliance met behulp van Secure Shell.

Procedure

 1. Verwijder vro-config.zip uit de directory /tmp.
  rm -rf /tmp/vro-config.zip
 2. Trek de externe toegang van de vco_migration-gebruiker tot de vcac-database in door de eerder toegevoegde regel te verwijderen uit het bronconfiguratiebestand voor PostgreSQL-clientverificatie.
  sed -i '/vro_migration/d' /storage/db/pgdata/pg_hba.conf
 3. Start de PostgreSQL-server opnieuw.
  service vpostgres restart
 4. Verwijder de vro_migration-gebruiker uit de PostgreSQL-brondatabase.
  1. Trek vro_migration-gebruikerstoegang tot de tabellen in de vcac-database in.
   sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public FROM vro_migration;"
  2. Verwijder de vro_migration-gebruiker van de PostgreSQL-bronserver.
   sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "DROP USER vro_migration;"