Gebruik deze procedure om de configuratie van de VMware vRealize ™ Automation-brontoepassing te herstellen.

Voordat u begint

 • Open voor een minimale implementatie een SSH-consolesessie voor de vRealize Automation-brontoepassing als rootgebruiker.

 • Open voor een implementatie met hoge beschikbaarheid een SSH-consolesessie voor de vRealize Automation-masterbrontoepassing als rootgebruiker.

Procedure

 1. Voer deze opdracht uit om vro-config.zip te verwijderen uit de directory /tmp.
  rm -rf /tmp/vro-config.zip
 2. Voer deze opdracht uit om externe toegang van de vco_migration-gebruiker tot de vcac-database in te trekken door de eerder toegevoegde regel te verwijderen uit het bronconfiguratiebestand PostgreSQL voor clientverificatie.
  sed -i '/vro_migration/d' /storage/db/pgdata/pg_hba.conf
 3. Voer deze opdracht uit om de PostgreSQL-server opnieuw te starten.
  service vpostgres restart
 4. Verwijder de vro_migration-gebruiker uit de PostgreSQL-brondatabase.
  1. Voer deze opdracht uit om toegang van de vro_migration-gebruiker tot de tabellen in de vcac-database in te trekken.
   sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public FROM vro_migration;"
  2. Voer deze opdracht uit om de vro_migration-gebruiker uit de PostgreSQL-bronserver te verwijderen.
   sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "DROP USER vro_migration;"