De beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing kan u helpen bij het oplossen van problemen met vRealize Automation-onderdeelservices.

Probleem

Bij normale werking moeten alle vRealize Automation-onderdeelservices uniek zijn en de status GEREGISTREERD hebben. Een andere reeks voorwaarden kan ertoe leiden dat vRealize Automation onvoorspelbaar werkt.

Hieronder vindt u voorbeelden van problemen die kunnen optreden met vRealize Automation-onderdeelservices.

 • Een service is gedeactiveerd.

 • Serverinstellingen hebben ertoe geleid dat een service een andere status dan GEREGISTREERD heeft.

 • Een afhankelijkheid van een andere service heeft ertoe geleid dat een service een andere status dan GEREGISTREERD heeft.

 • Er zijn dubbele services.

Resultaten

Maak de registratie van onderdeelservices die mogelijk problemen hebben, ongedaan en registreer ze waar nodig opnieuw.

 1. Maak een momentopname van de vRealize Automation-toepassing.

  U moet mogelijk teruggaan naar de momentopname als u verschillende servicewijzigingen uitprobeert en de toepassing daardoor in een onvoorspelbare staat eindigt.

 2. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassingsbeheerinterface als root.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 3. Klik op Services.

 4. Selecteer in de lijst met services een service die een duplicaat is, niet de juiste status heeft of andere problemen heeft.

 5. Klik rechtsboven op Registratie ongedaan maken.

 6. Als u wilt dat vRealize Automation de service opnieuw registreert, meldt u zich als rootgebruiker aan bij een consolesessie op de vRealize Automation-toepassing en start u vRealize Automation opnieuw door de volgende opdracht in te voeren.

  service vcac-server restart

  Als deze services zijn gekoppeld aan de ingesloten vRealize Orchestrator-instantie, voert u de volgende aanvullende opdracht in.

  service vco-restart restart

 7. Als een service waarvan de registratie ongedaan is gemaakt, de iaas-service is, zet u de volgende stappen om deze opnieuw te registreren.

  1. Op de primaire IaaS-webserver meldt u zich aan met een account met beheerdersrechten.

  2. Open een opdrachtprompt als beheerder.

  3. Ga naar de map cafe:

   cd "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\"

  4. Maak een back-up van de configuratiegegevens:

   rename Vcac-Config.data Vcac-Config.old

  5. Voer de volgende opdrachten in, waarbij wachtwoord het wachtwoord is van het account waarmee u zich hebt aangemeld:

   Vcac-Config.exe GetServerCertificates -url https://iaas-web-server-FQDN --FileName .\Vcac-Config.data

   Vcac-Config.exe RegisterSolutionUser -url https://iaas-web-server-FQDN --Tenant vsphere.local -cu administrator -cp wachtwoord --FileName .\Vcac-Config.data -v

  6. Voer de volgende opdracht in, waarbij db-naam de naam is van de IaaS-database en db-server-naam de naam is van de IaaS-databaseserver:

   Vcac-Config.exe MoveRegistrationDataToDB -d db-naam -s db-servernaam -f .\Vcac-Config.data -v

  7. Voer de volgende opdracht in:

   Vcac-Config.exe UpdateServerCertificates -d db-naam -s db-servernaam -v

  8. Voer de volgende opdracht in:

   Vcac-Config.exe RegisterEndpoint --EndpointAddress https://iaas-web-server-of-load-balancer-FQDN -v

 8. Als u services opnieuw wilt registreren die zijn gekoppeld aan een extern systeem, zoals een extern vRealize Orchestrator-exemplaar, meldt u zich aan bij het externe systeem en start u de service daar opnieuw.