Voordat u vRealize Automation 7.1, 7.2 naar 7.3 of 7.1, 7.2, 7.3 naar 7.3.1 upgradet, controleert u de volgende vereisten.

Vereisten voor systeemconfiguratie

Controleer of aan de volgende vereisten is voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • Controleer of alle toepassingen en servers binnen uw implementatie voldoen aan de systeemvereisten voor de nieuwste versie. Zie de vRealize Automation-ondersteuningsmatrix in de documentatie bij VMware vRealize Automation.

 • Raadpleeg de VMware Product Interoperability Matrix op de VMware-website voor informatie over de compatibiliteit met andere VMware-producten.

 • Controleer of de vRealize Automationversie waarvandaan u upgradet, in een stabiele staat verkeert. Corrigeer eventuele problemen voordat u de upgrade uitvoert.

Vereisten voor hardwareconfiguratie

Controleer of de hardware in uw omgeving geschikt is voor vRealize Automation 7.3.

Zie vRealize Automation-hardwarespecificaties en maximale capaciteit.

Controleer of aan de volgende vereisten is voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • U hebt ten minste 18 GB RAM, 4 CPU's, Schijf1 = 50 GB, Schijf3 = 25 GB en Schijf4 = 50 GB nodig voordat u de upgrade kunt uitvoeren.

  Als de virtual machine zich op vCloud Networking and Security bevindt, moet u mogelijk meer RAM toewijzen.

  Hoewel de algemene ondersteuning van vCloud Networking and Security 5.5.x (vCNS) is beëindigd in september 2016, blijven de aangepaste eigenschappen van VCNS geldig vanwege NSX. Raadpleeg het VMware Knowledge Base-artikel End of Availability and End of General Support for VMware vCloud Networking and Security 5.5.x (2144733) op http://kb.vmware.com/kb/2144733 voor meer informatie.

 • Deze knooppunten moeten ten minste 5 GB vrije schijfruimte bevatten:

  • Primaire IaaS-website

  • Microsoft SQL-database

  • Model Manager

 • JAVA SE Runtime Environment 8, 64-bits, update 111 of hoger moet zijn geïnstalleerd op uw primaire IaaS-websiteknooppunt waar de Model Manager-gegevens zijn geïnstalleerd. Nadat u Java hebt geïnstalleerd, moet u de omgevingsvariabele JAVA_HOME instellen op de nieuwe versie.

 • Als u de upgrade wilt downloaden en uitvoeren, moet u de volgende bronnen hebben:

  • Ten minste 4,5 GB op de rootpartitie

  • 4,5 GB op de partitie /storage/db voor de master vRealize Automation-toepassing

  • 4,5 GB op de rootpartitie voor elke replica virtual appliance

 • Controleer de submap /storage/log en verwijder eventuele verouderde, gearchiveerde ZIP-bestanden om ruimte vrij te maken.

Algemene vereisten

Controleer of aan de volgende vereisten is voldaan voordat u een upgrade uitvoert.

 • U hebt toegang tot alle databases en alle load balancers die de gevolgen ondervinden van of deelnemen aan de vRealize Automation-upgrade.

 • Terwijl u de upgrade uitvoert, zorgt u ervoor dat het systeem niet beschikbaar is voor gebruikers.

 • Schakel toepassingen die een query uitvoeren op vRealize Automation uit.

 • Controleer of MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) is ingeschakeld op alle vRealize Automation- en bijbehorende SQL-servers. Zie het VMware Knowledge Base-artikel Various tasks fail after upgrading or migrating to VMware vCloud Automation Center (vCAC) 6.1.x (2089503) op http://kb.vmware.com/kb/2089503 voor verdere instructies.

 • Voer de volgende stappen uit als u een upgrade uitvoert op een gedistribueerde omgeving die is geconfigureerd met een ingesloten PostgreSQL-database.

  1. Bekijk de bestanden in de directory pgdata op de masterhost voordat u een upgrade uitvoert op de replicahosts.

  2. Blader naar de PostgreSQL-gegevensmap op de hoofdhost op /var/vmware/vpostgres/current/pgdata/.

  3. Sluit eventuele geopende bestanden in de directory pgdata en verwijder alle bestanden met het achtervoegsel .swp.

  4. Controleer of alle bestanden in deze directory het juiste eigendom hebben: postgres:users.

Controleer ook of aangepaste eigenschappen geen spaties hebben in hun naam. Voordat u de upgrade naar deze versie van vRealize Automation uitvoert, verwijdert u eventuele spaties uit de namen van aangepaste eigenschappen. U kunt de spatie bijvoorbeeld vervangen door een onderstrepingsteken, zodat de aangepaste eigenschap wordt herkend in de bijgewerkte vRealize Automation-installatie. Namen van aangepaste vRealize Automation-eigenschappen mogen geen spaties bevatten. Dit probleem kan invloed hebben op het gebruik van een geüpgradede vRealize Orchestrator-installatie die gebruikmaakt van aangepaste eigenschappen die spaties in eerdere versies van vRealize Automation of vRealize Orchestrator of beide bevatten.