U kunt de configuratie van uw bestaande externe Orchestrator-instantie exporteren en deze vervolgens importeren op de Orchestrator-server die is ingebouwd in vRealize Automation.

Over deze taak

Opmerking:

Als u meerdere vRealize Automation-toepassing-knooppunten hebt, voert u de migratieprocedure alleen uit op het primaire vRealize Automation-knooppunt.

Voorwaarden

 • Succesvolle migratie naar vRealize Automation 7.3 of 7.3.1.

 • Stop de Orchestrator-serverservice van de externe Orchestrator.

 • Maak een back-up van de database, met inbegrip van het databaseschema, van de externe Orchestrator-server.

Procedure

 1. Exporteer de configuratie van de externe Orchestrator-server.
  1. Meld u aan bij het Control Center van de externe Orchestrator-server als root of beheerder, afhankelijk van de bronversie.
  2. Stop de Orchestrator-serverservice op de pagina Opstartopties om ongewenste wijzigingen in de database te voorkomen.
  3. Ga naar de pagina Configuratie exporteren/importeren.
  4. Selecteer op de pagina Configuratie exporteren achtereenvolgens Serverconfiguratie exporteren, Invoegtoepassingen bundelen en Configuraties van invoegtoepassingen exporteren.
 2. Migreer de geëxporteerde configuratie naar de ingesloten Orchestrator-instantie.
  1. Upload het geëxporteerde Orchestrator-configuratiebestand naar de directory /usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin van de vRealize Automation-toepassing.
  2. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing via SSH als root.
  3. Start de Orchestrator-serverservice en de Control Center-service van de ingebouwde vRealize Orchestrator-server.
   service vco-server stop && service vco-configurator stop
  4. Navigeer naar de directory /usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin.
  5. Wijzig het eigendom van het geëxporteerde Orchestrator-configuratiebestand.
   chown vco:vco orchestrator-config-export-orchestrator_appliance_ip-datum_uur.zip
  6. Importeer het Orchestrator-configuratiebestand op de ingebouwde vRealize Orchestrator-server door het script vro-configure met de opdracht import uit te voeren.
   ./vro-configure.sh import --skipDatabaseSettings --skipLicense --skipSettings --skipSslCertificate --notForceImportPlugins --notRemoveMissingPlugins --skipTrustStore --path orchestrator-config-export-orchestrator_appliance_ip-datum_uur.zip
 3. Als de externe Orchestrator-server waarvan u wilt migreren, de ingebouwde PostgreSQL-database gebruikt, bewerkt u de databaseconfiguratiebestanden.
  1. Verwijder de opmerkingsmarkeringen in de regel listen_addresses in het bestand /var/vmware/vpostgres/current/pgdata/postgresql.conf.
  2. Stel de waarden van listen_addresses in op een jokerteken (*).
   listen_addresses ='*'
  3. Voeg een regel toe aan het bestand /var/vmware/vpostgres/current/pgdata/pg_hba.conf.
   host all all vra-va-ip-address/32 md5	
   Opmerking:

   Het bestand pg_hba.conf vereist het gebruik van een CIDR-voorvoegselnotatie in plaats van een IP-adres en een subnetmasker.

  4. Start de PostgreSQL-serverservice opnieuw.
   service vpostgres restart
 4. Migreer de database naar de interne PostgreSQL-database door het script vro-configure uit te voeren met de opdracht db-migrate.
  ./vro-configure.sh db-migrate --sourceJdbcUrl JDBC_connection_URL --sourceDbUsername database_user --sourceDbPassword database_user_password
  Opmerking:

  Plaats wachtwoorden die speciale tekens bevatten tussen enkele aanhalingstekens.

  De JDBC_connection_URL is afhankelijk van het type database dat u gebruikt.

  PostgreSQL: jdbc:postgresql://host:port/database_name
  MSSQL: jdbc:jtds:sqlserver://host:poort/database_naam\; if using SQL authentication and MSSQL: jdbc:jtds:sqlserver://host:port/database_naam\;domain=domein\;useNTLMv2=TRUE if using Windows authentication.
  Oracle: jdbc:oracle:thin:@host:port:database_name 

  De standaarddatabase heeft de volgende aanmeldgegevens:

  databasenaam

  vmware

  databasegebruiker

  vmware

  wachtwoord_databasegebruiker

  vmware

 5. Als u vRealize Automation niet hebt geüpgraded, maar gemigreerd, verwijdert u de vertrouwde Single Sign-On-certificaten uit de database van de ingesloten Orchestrator-instantie.
  sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "DELETE FROM vmo_keystore WHERE id='cakeystore-id';"
 6. Zet de standaardconfiguratie van het bestand postgresql.conf en het bestand pg_hba.conf terug.
  1. Start de PostgreSQL-serverservice opnieuw.

Resultaten

U hebt een externe Orchestrator-serverinstantie gemigreerd naar een vRealize Orchestrator-instantie die is ingesloten in vRealize Automation.

Volgende stappen

Stel de ingebouwde vRealize Orchestrator-server in. Zie De ingebouwde vRealize Orchestrator-server configureren.