Als u eerdere versies van vRealize Automation hebt geïnstalleerd, moet u, voordat u begint, opletten voor wijzigingen in de installatie voor deze versie.

  • Wanneer in deze versie een probleem met de Manager Service optreedt, kan de service een transparante failover uitvoeren naar een Manager Service-back-uphost, indien deze beschikbaar is. U hoeft zich niet meer aan te melden bij de back-uphost en de service te starten.

    Zie De automatische failover van Manager Service.

  • Deze versie staat een automatische failover van de ingesloten PostgreSQL-database toe in bepaalde configuraties. Zie Automatische vRealize Automation PostgreSQL-databasefailover.

  • Deze versie van vRealize Automation bevat Installatiewizard-certificaatpaginaopties om certificate signing request (CSR)-bestanden (bestanden voor de aanvraag voor een certificaatondertekening) te genereren.

    Als u verwacht dat u uw eigen certificaten gaat importeren, kan uw certificeringsinstantie de CSR gebruiken om uw SSL-certificaat eenvoudiger te maken.