Zorg voor een succesvolle migratie naar een omgeving met hoge beschikbaarheid door de volgende vereisten te bekijken.

Voorwaarden

 • Controleer of u een nieuwe doelinstallatie hebt van vRealize Automation met een primaire en secundaire virtuele toepassing die is geconfigureerd voor hoge beschikbaarheid. Zie Overwegingen bij configuratie met hoge beschikbaarheid van vRealize Automation.

 • Controleer of alle virtual appliances van vRealize Automation hetzelfde wachtwoord gebruiken voor de rootgebruiker.

 • Installeer relevante proxyagenten in de doelomgeving in overeenstemming met deze vereisten.

  • De naam van de doelproxyagent moet overeenkomen met de naam van de bronproxyagent voor vSphere, Hyper-V, Citrix XenServer en testproxyagenten.

   Opmerking:

   Voer de volgende stappen uit om een agentnaam te verkrijgen.

   1. Ga naar de agentinstallatiedirectory in het IaaS-knooppunt.

   2. Open het bestand VRMAgent.exe.config.

   3. Zoek onder de tag serviceConfiguration naar de waarde van het attribuut agentName.

  • De endpointnaam van de doelproxyagent moet overeenkomen met de endpointnaam van de bronproxyagent voor vSphere, Hyper-V, Citrix XenServer en testproxyagenten.

  • Maak geen endpoint voor vSphere, Hyper-V, Citrix XenServer of testproxyagenten in de doelomgeving.

 • Controleer de versienummers van vRealize Automation-onderdelen.

  1. Start in uw vRealize Automation 7.3-doelomgeving een browser en ga naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole op https://vra-va-hostname.domain.name:5480.

  2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de toepassing.

  3. Selecteer vRA-instellingen > Cluster.

  4. Klik op de knop Uitvouwen om de records voor host-/knooppuntnaam uit te vouwen zodat u de onderdelen kunt zien.

   Controleer of de versienummers van vRealize Automation-onderdelen overeenkomen met alle virtual appliance-knooppunten.

   Controleer of de versienummers van vRealize Automation IaaS-onderdelen overeenkomen met alle IaaS-knooppunten.

  5. Raadpleeg het Knowledge Base-artikel 000051531 en breng vóór de migratie alle relevante correcties aan in uw omgevingen.

 • Voer deze stappen uit om verkeer alleen naar het masterknooppunt te leiden.

  1. Schakel alle redundante knooppunten uit.

  2. Verwijder de statuscontroles voor deze items in overeenstemming met de documentatie voor uw load balancer:

   • vRealize Automation virtual appliance

   • IaaS-website

   • IaaS Manager Service

 • Controleer of het masterknooppunt van de vRealize Automation-toepassing verbonden is met de PostgreSQL-database in MASTER-modus.

  1. Start in uw vRealize Automation 7.3-doelomgeving een browser en ga naar de vRealize Automation-toepassing-masterbeheerconsole op https://vra-va-hostname.domain.name:5480.

  2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de toepassing.

  3. Selecteer vRA-instellingen > Database.

  4. Controleer of de modus voor de knooppunthost van de database MASTER is.

 • Controleer of de doelversie van Microsoft SQL Server voor de IaaS vRealize Automation-doeldatabase 2012, 2014 of 2016 is.

 • Controleer of poort 22 geopend is tussen de vRealize Automation-bron- en -doelomgevingen. Poort 22 is vereist om SSH-verbindingen (Secure Shell) tot stand te brengen tussen virtuele doel- en brontoepassingen.

 • Controleer of de IaaS Web Service- en Model Manager Server-knooppunten in de doelomgeving de juiste Java Runtime Environment hebben. U moet Java SE Runtime Environment (JRE) 8, update 111 (64-bits) of hoger hebben geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de JAVA_HOME-systeemvariabele verwijst naar de Java-versie die u op elk IaaS-knooppunt hebt geïnstalleerd. Pas het pad zo nodig aan.

 • Controleer of op elk IaaS-knooppunt ten minste PowerShell 3.0 of later is geïnstalleerd.

 • Controleer of de vRealize Automation-bron- en -doelomgevingen actief zijn.

 • Controleer of er geen gebruikers- en inrichtingsactiviteiten plaatsvinden in de vRealize Automation-bronomgeving.

 • Controleer of antivirus- of beveiligingssoftware die mogelijk samenwerkt met het besturingssysteem en de bijbehorende onderdelen die actief zijn in IaaS-knooppunten in de vRealize Automation-doelomgeving, juist is geconfigureerd of is uitgeschakeld.

 • Beveiligingssoftware mag tijdens de migratie niet communiceren met het besturingssysteem en de bijbehorende onderdelen die worden uitgevoerd op IaaS-knooppunten in de vRealize Automation-doelomgeving. Als antivirus- of beveiligingssoftware is geïnstalleerd, controleert u of deze correct is geconfigureerd of is uitgeschakeld vóór de migratie.

Volgende stappen

Taken vóór de migratie.