Gebruik deze procedure om de VMware vRealize ™ Orchestrator ™-server van uw VMware vRealize ™ Automation 7.2-bronomgeving te migreren naar vRealize Automation 7.3.

Voordat u begint

 • Open voor een minimale implementatie een SSH-consolesessie voor de vRealize Automation-doeltoepassing als rootgebruiker.

 • Open voor een implementatie met hoge beschikbaarheid een SSH-consolesessie voor de vRealize Automation-masterdoeltoepassing als rootgebruiker.

Procedure

 1. Voer deze opdracht uit om de vRealize Orchestrator-serverservice te stoppen.
  service vco-server stop
 2. Voer deze opdracht uit om de vRealize Orchestrator Control Center-service te stoppen.
  service vco-configurator stop

  Stop voor een omgeving met hoge beschikbaarheid de vRealize Orchestrator-serverservice en de vRealize Orchestrator Control Center-service op de vRealize Automation-mastertoepassing en op elke replicatoepassing.

 3. Voer deze opdracht uit om vro-config.zip vanuit de vRealize Automation-brontoepassing te kopiëren naar de /tmp-directory op de vRealize Automation-doeltoepassing. Voer desgevraagd het wachtwoord voor de rootgebruiker van de vRealize Automation-brontoepassing in. Voordat u de opdracht uitvoert, vervangt u {SOURCE-VRA-APPLIANCE-HOSTNAME} met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de vRealize Automation-brontoepassing.
  scp root@{SOURCE-VRA-APPLIANCE-HOSTNAME}:/tmp/vro-config.zip /tmp/vro-config.zip
 4. Voer deze opdracht uit om het eigendom van /tmp/vro-config.zip te wijzigen.
  chown vco:vco /tmp/vro-config.zip
 5. Voer deze opdracht uit om het configuratiebestand te importeren naar de ingesloten vRealize Orchestrator-doelserver.
  /usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh import --skipDatabaseSettings --skipLicense --skipSettings --skipSslCertificate --skipTrustStore --notForceImportPlugins --notRemoveMissingPlugins --path /tmp/vro-config.zip
  
 6. Voer deze opdracht uit om de vRealize Orchestrator-brondatabase te migreren naar de PostgreSQL Server die in de vRealize Automation-doeltoepassing wordt uitgevoerd. Voordat u de opdracht uitvoert, vervangt u {SOURCE-VRA-APPLIANCE-HOSTNAME} met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de vRealize Automation-brontoepassing en {VRO-MIGRATION-USER-PASSWORD} met het vro_migration-gebruikerswachtwoord.
  /usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh db-migrate --sourceJdbcUrl jdbc:postgresql://{SOURCE-VRA-APPLIANCE-HOSTNAME}:5432/vcac --sourceDbUsername vro_migration --sourceDbPassword {VRO-MIGRATION-USER-PASSWORD}
  
 7. Voer deze opdracht uit om de oude vertrouwde certificaten uit de gemigreerde database te verwijderen.
  sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "DELETE FROM vmo_keystore WHERE id='cakeystore-id';"
 8. Voer deze opdracht uit om de oude vRealize Orchestrator knooppunten uit de gemigreerde database te verwijderen.
  sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "DELETE FROM vmo_clustermember;"
 9. Voer deze opdracht uit om vro-config.zip te verwijderen uit de directory /tmp.
  rm -rf /tmp/vro-config.zip
 10. Voer deze opdracht uit om de vRealize Orchestrator-serverservice te starten.
  service vco-server start

  Start voor een implementatie met hoge beschikbaarheid de vRealize Orchestrator-serverservice alleen in de vRealize Automation-mastertoepassing.

Volgende stappen

Het ingesloten vRealize Orchestrator-doel opnieuw configureren om hoge beschikbaarheid te ondersteunen