Voer de opdrachten in deze procedure uit om de vRealize Orchestrator-server van uw vRealize Automation 7.x-bronomgeving te migreren naar vRealize Automation 7.3.

Voorwaarden

 • Voor een minimale implementatie meldt u zich als root aan bij de vRealize Automation-bronappliance met behulp van Secure Shell.

 • Voor een implementatie met hoge beschikbaarheid meldt u zich als root aan bij de vRealize Automation-masterbronappliance met behulp van Secure Shell.

Procedure

 1. Stop de vRealize Orchestrator-serverservice.
  service vco-server stop
 2. Stop de vRealize Orchestrator Control Center-service.
  service vco-configurator stop

  Stop voor een omgeving met hoge beschikbaarheid de vRealize Orchestrator-serverservice en de vRealize Orchestrator Control Center-service op de vRealize Automation-mastertoepassing en op elke replicatoepassing.

 3. Kopieer vro-config.zip van de vRealize Automation-bronappliance naar de directory /tmp op de vRealize Automation-doelappliance. Voordat u de opdracht uitvoert, vervangt u NAAM-VRA-BRON-APPLIANCE-HOST door de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de vRealize Automation-bronappliance. Voer desgevraagd het wachtwoord voor de rootgebruiker van de vRealize Automation-bronappliance in.
  scp root@NAAM-VRA-BRON-APPLIANCE-HOST:/tmp/vro-config.zip /tmp/vro-config.zip
 4. Wijzig het eigendom van /tmp/vro-config.zip.
  chown vco:vco /tmp/vro-config.zip
 5. Importeer het configuratiebestand op de ingesloten vRealize Orchestrator-doelserver.
  /usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh import --skipDatabaseSettings --skipLicense --skipSettings --skipSslCertificate --skipTrustStore --notForceImportPlugins --notRemoveMissingPlugins --path /tmp/vro-config.zip
  

  Importeren van Orchestrator-configuratie is voltooid wordt weergegeven wanneer het configuratie-bestand is geïmporteerd.

  Opmerking:

  Nadat het importeren is voltooid, kunt u eventuele berichten die zijn gemarkeerd als [fout] of [waarschuwing] negeren wanneer u deze opdracht uitvoert.

 6. Migreer de vRealize Orchestrator-brondatabase naar de PostgreSQL-server die op de vRealize Automation-doelappliance wordt uitgevoerd. Voordat u de opdracht uitvoert, vervangt u NAAM-VRA-BRON-APPLIANCE-HOST door de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de vRealize Automation-bronappliance en VRO-MIGRATIE-GEBRUIKERSWACHTWOORD door het vro_migration-gebruikerswachtwoord dat u hebt gemaakt in de procedure 'De configuratie van de vRealize Automation-bronappliance tijdelijk wijzigen'.
  /usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh db-migrate --sourceJdbcUrl jdbc:postgresql://NAAM-VRA-BRON-APPLIANCE-HOST:5432/vcac --sourceDbUsername vro_migration --sourceDbPassword VRO-MIGRATIE-GEBRUIKERSWACHTWOORD
  
 7. Verwijder de oude vertrouwde certificaten uit de gemigreerde database.
  sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "DELETE FROM vmo_keystore WHERE id='cakeystore-id';"
 8. Verwijder oude vRealize Orchestrator-knooppunten uit de gemigreerde database.
  sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "DELETE FROM vmo_clustermember;"
 9. Verwijder vro-config.zip uit de directory /tmp.
  rm -rf /tmp/vro-config.zip
 10. Start de vRealize Orchestrator-serverservice.
  service vco-server start

  Start voor een implementatie met hoge beschikbaarheid de vRealize Orchestrator-serverservice alleen in de vRealize Automation-mastertoepassing.

Volgende stappen

Het ingesloten vRealize Orchestrator-doel opnieuw configureren om hoge beschikbaarheid te ondersteunen