Schakel Secure Shell (SSH) op de vRealize Automation-toepassing uitsluitend in voor probleemoplossing. Schakel SSH uit op deze onderdelen tijdens de normale productie.

Over deze taak

U kunt SSH op de vRealize Automation-toepassing in- of uitschakelen door de beheerconsole van de virtual appliance te gebruiken.

Procedure

  1. Navigeer naar de beheerinterface van de virtual appliance (VAMI) voor uw vRealize Automation-toepassing.

    : https://vRealizeAppliance url:5480

  2. Klik op het tabblad Beheer.
  3. Klik op het submenu Beheer.
  4. Selecteer het keuzevakje SSH-service inschakelen om SSH in te schakelen en deselecteer het om SSH uit te schakelen.
  5. Klik op Instellingen opslaan om uw wijzigingen op te slaan.