Doorgaans behoudt u de hostnamen, FQDN's en IP-adressen die u voor vRealize Automation-systemen hebt gepland. Bepaalde wijzigingen kunnen na de installatie worden aangebracht, maar wijzigingen zijn niet altijd gemakkelijk door te voeren.

Als u de hostnaam of het IP-adres van een vRealize Automation-toepassing wilt wijzigen, raadpleegt u de volgende secties.