Als u vanuit een vRealize Automation 6.2.4-omgeving migreert, moet u de DoDeletes-instelling op de vSphere-doelagent wijzigen vóór de migratie. Hiermee voorkomt u dat virtual machines uit uw bronomgeving na de migratie worden verwijderd.

Over deze taak

Voer de stappen in de procedure De vSphere-agent configureren uit om DoDeletes in te stellen op onwaar.

Voorwaarden

U hebt de vereisten voor migratie voltooid.

Volgende stappen

vRealize Automation virtual machines voorbereiden op migratie.