Voordat u vRealize Automation 7.1, 7.2 upgradet naar 7.3 of 7.1, 7.2, 7.3 upgradet naar 7.3.1, sluit u de machines af en maakt u een momentopname van elke vRealize Automation IaaS-server op elk Windows-knooppunt en elke vRealize Automation-appliance op elk Linux-knooppunt. Als de upgrade mislukt, gebruikt u de momentopname om de laatst bekende juiste configuratie te herstellen en probeert u de upgrade opnieuw uit te voeren.

Over deze taak

Voor informatie over het starten van vRealize Automation raadpleegt u vRealize Automation starten.

Voorwaarden

 • Back-upvereisten voor het upgraden van vRealize Automation.

 • Vanaf vRealize Automation 7.0 is de PostgreSQL-database altijd geconfigureerd in de modus voor hoge beschikbaarheid. Meld u aan bij de beheerconsole van de vRealize Automation-toepassing en selecteer vRA-instellingen > Database om het huidige masterknooppunt te zoeken. Als de databaseconfiguratie wordt vermeld als een externe database, maakt u een handmatige back-up van deze externe database.

 • Als de Microsoft SQL-database van vRealize Automation niet wordt gehost op de IaaS-server, maakt u een back-up van de database.

 • Controleer of u de back-upvereisten voor de upgrade hebt voltooid.

 • Controleer of u een momentopname hebt gemaakt van uw systeem nadat u dit hebt afgesloten. Dit is de voorkeursmethode om een momentopname te maken. Zie de documentatie over vSphere 6.0.

  Als u het systeem niet kunt afsluiten, maakt u een momentopname van alle knooppunten op basis van het geheugen. Dit is niet de voorkeursmethode en mag alleen worden gebruikt als u geen momentopname kunt maken wanneer het systeem is afgesloten.

 • Als u het app.config-bestand hebt gewijzigd, maakt u een back-up van dat bestand. Zie Wijzigingen voor registratie in het bestand app.config herstellen.

 • Maak een back-up van de externe werkstroomconfiguratiebestanden (xmldb). Zie Time-out voor externe werkstroombestanden herstellen.

 • Controleer of u een locatie buiten uw huidige map hebt waar u uw back-upbestand kunt opslaan. Zie Back-ups van .xml-bestanden veroorzaken een time-out op het systeem.

Procedure

 1. Meld u aan bij uw vSphere-client.
 2. Zoek elke vRealize Automation IaaS Windows-machine en elk vRealize Automation-toepassingsknooppunt.
 3. Klik op elke machine op Gast afsluiten in deze volgorde.
  1. Machines met IaaS Windows Server

  2. vRealize Automation-toepassing.

 4. Maak een momentopname van elke vRealize Automation-machine.
 5. Gebruik de gewenste back-upmethode om een volledige back-up van elk toepassingsknooppunt te maken.
 6. Start het systeem op. Zie vRealize Automation starten in vRealize Automation beheren.

  Als u een hoge-beschikbaarheidsomgeving hebt, voltooit u deze stappen om uw virtuele toepassingen in te schakelen.

  1. Start de primaire vRealize Automation-toepassing.

  2. Meld u aan bij vRealize Automation-toepassingsbeheer, klik op Services en wacht totdat de licentieservice de status GEREGISTREERD heeft.

  3. Start de overige vRealize Automation-appliances tegelijk.

  4. Start het primaire webknooppunt en wacht totdat het opstarten is voltooid.

  5. Start de primaire Manager Service-machine en wacht 2 tot 5 minuten.

   De werkelijke tijd is afhankelijk van uw siteconfiguratie.

   Opmerking:

   Op secundaire machines hoeft u de Windows-service niet te starten of uit te voeren tenzij u een configuratie voor automatische Manager Service-failover hebt.

  6. Start de Distributed Execution Manager Orchestrator en -werkers en alle proxyagenten van vRealize Automation.

   Opmerking:

   U kunt deze onderdelen in elke volgorde opnieuw starten. U hoeft niet te wachten tot een onderdeel is voltooid voordat u een ander onderdeel kunt starten.

 7. Meld u aan bij de beheerconsole van elke vRealize Automation-toepassing en controleer of het systeem volledig naar behoren functioneert.
  1. Klik op Services.
  2. Controleer of elke service is GEREGISTREERD.

Volgende stappen

Stel de vRealize Automation-PostgreSQL-replicatiemodus in op asynchroon.