Voordat u de VMware vRealize ™ Orchestrator ™-server van uw VMware vRealize ™ Automation 7.2-bronomgeving migreert naar vRealize Automation 7.3, moet u de configuratie van de ingesloten vRealize Orchestrator-bron exporteren.

Voordat u begint

  • Open voor een minimale implementatie een SSH-consolesessie voor de vRealize Automation-brontoepassing als rootgebruiker.

  • Open voor een implementatie met hoge beschikbaarheid een SSH-consolesessie voor de vRealize Automation-masterbrontoepassing als rootgebruiker.

Procedure

Voer deze opdracht uit om de vRealize Orchestrator-configuratie als een zip-bestand te exporteren naar /tmp/vro-config.zip.
/usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh export --skipLicense --path /tmp/vro-config.zip

Volgende stappen

De configuratie en database importeren vanuit de ingesloten vRealize Orchestrator-bron naar het ingesloten vRealize Orchestrator-doel