Voordat u de vRealize Orchestrator-server van uw vRealize Automation 7.x-bronomgeving migreert naar vRealize Automation 7.3, moet u de opdrachten in deze procedure uitvoeren om de configuratie van de ingesloten bron-vRealize Orchestrator te exporteren.

Voorwaarden

 • Voor een minimale implementatie meldt u zich als root aan bij de vRealize Automation-bronappliance met behulp van Secure Shell.

 • Voor een implementatie met hoge beschikbaarheid meldt u zich als root aan bij de vRealize Automation-masterbronappliance met behulp van Secure Shell.

Procedure

 1. Kopieer de vRealize Orchestrator-migratietool van de vRealize Automation 7.3-doelomgeving naar de vRealize Automation 7.x-bronappliance. Voordat u de opdracht uitvoert, vervangt u NAAM-VRA-DOEL-APPLIANCE-HOST door de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de vRealize Automation-doelappliancehost.
  scp root@NAAM-VRA-DOEL-APPLIANCE-HOST:/var/lib/vco/downloads/migration-tool.zip /storage
 2. De migratietool uitpakken op de vRealize Automation-bronappliance
  unzip /storage/migration-tool.zip -d /var/lib/vco
 3. Voer de migratietool uit.
  /var/lib/vco/migration-cli/bin/vro-migrate.sh export

  De migratietool maakt een bestand: /var/lib/vco/orchestrator-config-export-localhost-DATUM-EN-TIJDSTEMPEL.zip

  Opmerking:

  U kunt het SLF4J-foutbericht veilig negeren wanneer u deze opdracht uitvoert.

 4. Kopieer het gegenereerde zip-exportbestand naar /tmp/vro-config.zip voor later gebruik.
  mv /var/lib/vco/orchestrator-config-export-localhost-DATUM-EN-TIJDSTEMPEL.zip /tmp/vro-config.zip

Volgende stappen

De configuratie en database importeren vanuit de ingesloten vRealize Orchestrator-bron naar het ingesloten vRealize Orchestrator-doel