U kunt Orchestrator configureren voor gebruik van een lokale opslagplaats, waar u het upgradearchief hebt geüpload.

Voorwaarden

 • Ontkoppel alle bestandssystemen voor het netwerk. Raadpleeg de documentatie in vSphere Virtual Machine Administration voor meer informatie.

 • Breid het geheugen van de Orchestrator Appliance uit tot minstens 6 GB. Raadpleeg de documentatie in vSphere Virtual Machine Administration voor meer informatie.

 • Zorg ervoor dat de rootpartitie van de Orchestrator Appliance ten minste 3 GB beschikbare ruimte heeft. Zie voor meer informatie over het vergroten van een schijfpartitie het KB-artikel 1004071: http://kb.vmware.com/kb/1004071.

 • Maak een momentopname van de virtual Orchestrator-machine. Raadpleeg de documentatie in vSphere Virtual Machine Administration voor meer informatie.

 • Als u een externe database gebruikt, maakt u een back-up van de database.

 • Als u de vooraf geconfigureerde Orchestrator PostgreSQL-database gebruikt, maakt u een back-up van de database met behulp van het menu Database exporteren in Control Center.

 • Als u vSphere gebruikt als verificatieprovider en er een externe Platform Services Controller voor vCenter Server is, moet u Orchestrator verbinding laten maken met de volledig gekwalificeerde domeinnaam of het IP-adres van de Platform Services Controller-instantie met de vCenter Single Sign-On.

 • Importeer de certificaten van alle Platform Services Controllers die hetzelfde vCenter Single Sign-On-domein delen, handmatig in Orchestrator. Zie voor meer informatie Een vertrouwd certificaat importeren via het beheercentrum.

Procedure

 1. Bereid de lokale opslagplaats voor upgrades voor.
  1. Installeer en configureer een lokale webserver.
  2. Download het archief VMware-vRO-Appliance-versie-build_nummer-updaterepo.zip van de officiële VMware-downloadsite.
  3. Pak het ZIP-archief uit naar de lokale opslagplaats.
 2. Ga naar de Virtual Appliance Management Interface (VAMI) op https://orchestrator_server:5480 en meld u aan als root.
 3. Klik op het tabblad Bijwerken op Instellingen.
 4. Selecteer het keuzerondje naast de optie Opgegeven opslagplaats gebruiken.
 5. Voer het URL-adres van de lokale opslagplaats in door te verwijzen naar de directoryUpdate_Repo.

  http://lokale_web_server:poort/build/mts/release/bora-build_nummer/publish/exports/Update_Repo

 6. Als voor de lokale opslagplaats verificatie is vereist, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
 7. Klik op Instellingen opslaan.
 8. Klik op de pagina Status op Op updates controleren.
 9. Klik op Updates installeren als er updates beschikbaar zijn.
 10. Accepteer de VMware-licentieovereenkomst voor eindgebruikers en bevestig dat u de update wilt installeren.
 11. Start Orchestrator Appliance opnieuw om de update te voltooien.
  1. Meld u opnieuw aan bij de Virtual Appliance Management Interface (VAMI) als root.
 12. (Optioneel) Controleer op het tabblad Bijwerken of de meest recente versie van de Orchestrator Appliance is geïnstalleerd.
 13. Meld u aan bij Control Center als root.
 14. Als u van plan bent een cluster van Orchestrator-instanties te maken, configureert u de hostinstellingen opnieuw.
  1. Klik in Control Center op de pagina Hostinstellingen op WIJZIGEN.
  2. Geef de hostnaam van de server met load balancer op in plaats van de naam van de vRealize Orchestrator Appliance.
 15. Configureer de verificatie opnieuw.
  1. Als de Orchestrator-server vóór de upgrade was geconfigureerd om LDAP of SSO (legacy) als verificatiemethode te gebruiken, configureert u vSphere of vRealize Automation als verificatieprovider.
  2. Als de verificatie al op vSphere of vRealize Automation is ingesteld, maakt u de registratie van de instellingen ongedaan en registreert u ze opnieuw.

Resultaten

U hebt de Orchestrator Appliance geüpgraded.

Volgende stappen

Controleer of Orchestrator op de juiste wijze is geconfigureerd via de pagina Configuratie valideren in Control Center.