Een installatie kan mogelijk mislukken wanneer de IaaS-tijdservers niet zijn gesynchroniseerd met de vRealize Automation-toepassing.

Probleem

U kunt zich niet aanmelden na de installatie, of de installatie mislukt terwijl deze wordt uitgevoerd.

De tijdservers op alle servers zijn mogelijk niet gesynchroniseerd.

Resultaten

Schakel tijdsynchronisatie in voor elke vRealize Automation-toepassingsserver en alle Windows-servers waarop de IaaS-onderdelen moeten worden geïnstalleerd: