Via een migratie kunt u een gelijktijdige upgrade van uw huidige vRealize Automation-omgeving uitvoeren.

Met migratie worden alle gegevens, met uitzondering van tenants en identiteitsarchieven, verplaatst van uw huidige vRealize Automation-bronomgeving naar een doelimplementatie van de laatste versie van vRealize Automation.

Met migratie wordt uw bronomgeving niet gewijzigd. Alleen worden vRealize Automation-services gestopt gedurende de tijd die nodig is om de gegevens te verzamelen en veilig naar uw doelomgeving te kopiëren. Afhankelijk van de grootte van de vRealize Automation-brondatabase kan de migratie een paar minuten tot uren duren.

U kunt uw bronomgeving migreren naar een minimale implementatie of een implementatie met hoge beschikbaarheid.

Als u uw doelomgeving in productie wilt plaatsen na de migratie, mag u uw bronomgeving niet meer gebruiken. Wijzigingen in uw bronomgeving na migratie worden niet met uw doelomgeving gesynchroniseerd.

Als uw bronomgeving is geïntegreerd met vCloud Air of vCloud Director of fysieke endpoints bevat, moet u een upgrade uitvoeren via migratie. Een migratie verwijdert deze endpoints en alles wat eraan is gekoppeld uit de doelomgeving. Een migratie verwijdert ook een 6.x VMware vRealize Application Services-integratie uit de doelomgeving.

Opmerking:

U kunt aanvullende taken voltooien om vRealize Automation virtual machines voor te bereiden voordat u de migratie uitvoert. Voordat u de migratie uitvoert, raadpleegt u het Knowledge Base-artikel 51531.

Als u van vRealize Automation 6.2.x migreert naar de nieuwste versie, kunt u deze problemen ondervinden.

Probleem

Oplossing

Na de migratie van vRealize Automation 6.2.x naar de nieuwste versie verschijnen catalogusitems die deze eigenschapsdefinities gebruiken in de servicecatalogus, maar kunnen ze niet worden opgevraagd.

  • Controletypen: selectievakje of koppeling.

  • Kenmerken: relaties, reguliere expressies of opmaak van eigenschappen.

De eigenschapsdefinities gebruiken deze elementen niet meer in vRealize Automation 7.x.

U moet de eigenschapsdefinitie opnieuw aanmaken of de eigenschapsdefinitie configureren om te werken met een scriptactie in vRealize Orchestrator, in plaats van met ingesloten controletypen of kenmerken. Zie Catalogusitems worden na de migratie weergegeven in de servicecatalogus, maar kunnen niet worden opgevraagd voor meer informatie.

Reguliere expressies die worden gebruikt voor het definiëren van de relaties tussen bovenliggende en onderliggende elementen in een vervolgkeuzemenu in vRealize Automation 6.2.x, functioneren niet langer na de migratie. Bijvoorbeeld: als u een of meer bronnen definieert die alleen beschikbaar zijn in een bepaalde context, worden de bronnen na de migratie niet weergegeven als menu-items.

U moet de eigenschapsdefinitie opnieuw maken om de items na de migratie te herstellen in het vervolgkeuzemenu.