Bij een migratie van een gedistribueerde vRealize Automation 7.3-omgeving die in de synchrone PostgreSQL-replicatiemodus werkt, moet u de replicatiemodus op zowel de bron- als doelomgeving instellen op asynchroon voordat u de migratie uitvoert. Bij een migratie van een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving die ouder is dan 7.3, moet u de PostgreSQL-replicatiemodus op de doelomgeving voorafgaand aan de migratie instellen op asynchroon.

Voorwaarden

  • U wilt een gedistribueerde vRealize Automation 7.3-omgeving of een gedistribueerde omgeving vRealize Automation ouder dan 7.3 migreren.

  • U bent aangemeld als root bij het relevante vRealize Automation toepassingsbeheer op https://vra-va-hostname.domain.name:5480.

Procedure

  1. Klik op vRA-instellingen > Database.
  2. Klik op Asynchrone modus en wacht totdat de actie is voltooid.
  3. Controleer of alle knooppunten in de kolom Synchronisatiestatus Asynchroon als status weergegeven.

Volgende stappen

DoDeletes-instelling op de vSphere-agent wijzigen in onwaar