Opmerkingen voor probleemoplossing met betrekking tot de opdracht voor automatische failover van Manager Service.

Probleem

 1. De opdracht voor automatische failover van Manager Service mislukt of het volgende bericht wordt gedurende meer dan twee minuten weergegeven: Modus voor automatische failover van Manager Service inschakelen op knooppunt: IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID.

  1. Meld u aan bij de beheerconsole van de VMware vRealize ™ Automation-toepassing op https://va-hostname.domain.name:5480 met de gebruikersnaam host en het wachtwoord dat u bij het implementeren van de toepassing hebt ingevoerd.

  2. Selecteer vRA-instellingen > Cluster.

  3. Controleer of de service Management Agent wordt uitgevoerd op alle Manager Service-hosts.

  4. Controleer of de tijd bij Laatst verbonden voor alle IaaS Manager Service-knooppunten minder dan 30 seconden is.

  Als er verbindingsproblemen met Management Agent optreden, lost u deze handmatig op en probeert u de opdracht opnieuw uit te voeren om automatische failover van Manager Service in te schakelen.

 2. De opdracht voor automatische failover van Manager Service om failover op een Manager Service-knooppunt in te schakelen, is mislukt. U kunt de opdracht gewoon opnieuw uitvoeren om dit probleem op te lossen.

 3. Voor sommige Manager Service-hosts in de IaaS-implementatie is failover ingeschakeld terwijl dit voor andere hosts niet geldt. Voor alle Manager Service-hosts in de IaaS-implementatie moet de functie zijn ingeschakeld. Anders werkt de implementatie niet. Voer een van de volgende handelingen uit om dit probleem op te lossen:

  • Schakel failover op alle Manager Service-knooppunten uit en gebruik in plaats ervan de handmatige failovermethode. Voer failover slechts op één host tegelijk uit.

  • Als meerdere pogingen mislukken om de functie op een Manager Service-knooppunt in te schakelen, stopt u de Windows VMware vCloud Automation Center Service op dit knooppunt en stelt u het opstarttype van het knooppunt in op Handmatig totdat het probleem is opgelost.

 4. Valideer dat failover op elk Manager Service-knooppunt is ingeschakeld met Python.

  1. Open een opdrachtprompt op een Manager Service-knooppunt.

  2. Voer python /usr/lib/vcac/tools/vami/commands/manager-service-automatic-failover ENABLE uit.

  3. Controleer of het volgende bericht wordt geretourneerd: Modus voor automatische failover van Manager Service inschakelen op knooppunt: IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID gereed.

 5. Valideer dat failover is ingeschakeld op elk Manager Service-knooppunt door het Manager Service-configuratiebestand te inspecteren.

  1. Open een opdrachtprompt op een Manager Service-knooppunt.

  2. Ga naar de vRealize Automation-installatiemap en open het Manager Service-configuratiebestand op VMware\vCAC\Server\ManagerService.exe.config.

  3. Controleer of de volgende elementen aanwezig zijn in de sectie <appSettings>.

   • <add key="FailoverModeEnabled" value="True" />

   • <add key="FailoverPingIntervalMilliseconds" value="30000" />

   • <add key="FailoverNodeState" value="active" />

   • <add key="FailoverMaxFailedDatabasePingAttepts" value="5" />

   • <add key="FailoverMaxFailedRepositoryPingAttepts" value="5" />

 6. Controleer of de status van Windows VMware vCloud Automation Center Service Gestart is en of het opstarttype Automatisch is.

 7. Valideer dat failover op elk Manager Service-knooppunt is uitgeschakeld met Python.

  1. Open een opdrachtprompt op een Manager Service-knooppunt.

  2. Voer python /usr/lib/vcac/tools/vami/commands/manager-service-automatic-failover DISABLE uit.

  3. Controleer of het volgende bericht wordt geretourneerd: Modus voor automatische failover van Manager Service uitschakelen op knooppunt: IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID gereed.

 8. Valideer dat failover is uitgeschakeld op elk Manager Service-knooppunt door het Manager Service-configuratiebestand te inspecteren.

  1. Open een opdrachtprompt op een Manager Service-knooppunt.

  2. Ga naar de vRealize Automation-installatiemap en open het Manager Service-configuratiebestand op VMware\vCAC\Server\ManagerService.exe.config.

  3. Controleer of het volgende element aanwezig is in de sectie <appSettings>.

   • <add key="FailoverModeEnabled" value="False" />

 9. Als u een Manager Service-knooppunt met koude stand-by wilt maken, stelt u de status van het knooppunt voor Windows VMware vCloud Automation Center Service in op Gestopt en het opstarttype op Handmatig.

 10. Voor een actief Manager Service-knooppunt moet de status van het knooppunt voor Windows VMware vCloud Automation Center Service Gestart zijn en het opstarttype Automatisch.

 11. Voor de opdracht voor automatische failover van Manager Service wordt de interne id van het Manager Service-knooppunt gebruikt - IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID. Als u de hostnaam wilt vinden die hoort bij deze interne id, voert u de opdracht vra-command list-nodes uit en zoekt u naar de Manager Service-host met knooppunt-id: IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID.

 12. Als u de Manager Service wilt vinden die automatisch door het systeem is gekozen als de momenteel actieve service, voert u de volgende stappen uit.

  1. Open een opdrachtprompt met een SS-verbinding met het vRealize Automation-mastertoepassingsknooppunt.

  2. Voer vra-command list-nodes --components uit.

   • Als failover is ingeschakeld, zoekt u het Manager Service-knooppunt met de status Actief.

   • Als failover is uitgeschakeld, zoekt u het Manager Service-knooppunt met de status Gestart.