U kunt uw huidige vRealize Automation-omgeving migreren naar een nieuwe installatie van vRealize Automation 7.3.

Procedure

 1. Start in uw vRealize Automation 7.3-doelomgeving een browser en ga naar de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole op https://vra-va-hostname.domain.name:5480.
 2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de toepassing.
 3. Selecteer vRA-instellingen > Migratie.
 4. Geef de informatie voor de vRealize Automation-brontoepassing op.

  Optie

  Beschrijving

  Hostnaam

  De hostnaam voor de vRealize Automation-brontoepassing.

  Naam hoofdgebruiker

  root

  Hoofdwachtwoord

  Het hoofdwachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de vRealize Automation-toepassing.

 5. Geef de informatie voor de vRealize Automation-doeltoepassing op.

  Optie

  Beschrijving

  Naam hoofdgebruiker

  root

  Hoofdwachtwoord

  Het hoofdwachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de vRealize Automation-doeltoepassing.

  Standaardtenant

  De standaardtenant die u hebt gemaakt tijdens het configureren van Single Sign-On in de Installatiewizard, gewoonlijk vsphere.local.

  Gebruikersnaam van beheerder

  De gebruikersnaam van de tenantbeheerder die u hebt ingevoerd bij de implementatie van de vRealize Automation-doeltoepassing. Wijzig zo nodig de bestaande waarde.

  Wachtwoord van beheerder

  Het wachtwoord dat u hebt ingevoerd voor de standaardbeheerder van de tenant bij de implementatie van de vRealize Automation-doeltoepassing.

 6. Voer de informatie in voor de IaaS-doeldatabaseserver.

  Optie

  Beschrijving

  Databaseserver

  De locatie van de Microsoft SQL-server waarop de herstelde vRealize Automation IaaS Microsoft SQL-database zich bevindt. Als een benoemde instantie en niet-standaardpoort worden gebruikt, geeft u de locatie op in de indeling SERVER,POORT\INSTANTIENAAM. Als u de Microsoft SQL-doelserver configureert om de functie AlwaysOn-beschikbaarheidsgroep (AAG) te gebruiken, kan de SQL-doelserver worden ingevoerd als de naam van de AAG-listener, zonder een poort- of instantienaam.

  Naam van gekloonde database

  Naam van de brondatabase voor vRealize Automation 6.2.x of 7.x IaaS Microsoft SQL waarvan u een back-up hebt gemaakt op de bron en die u hebt hersteld naar de doelomgeving.

  Verificatiemodus

  • Windows

   Als u de Windows-verificatiemodus gebruikt, moet de IaaS-servicegebruiker de SQL Server-rol db_owner hebben. Dezelfde rechten zijn van toepassing wanneer de SQL Server-verificatiemodus wordt gebruikt.

  • SQL Server

   SQL Server opent de tekstvakken Aanmeldingsnaam en Wachtwoord.

  Aanmeldingsnaam

  Aanmeldingsnaam van de SQL Server-gebruiker met de rol db_owner voor de gekloonde IaaS Microsoft SQL-database.

  Wachtwoord

  Wachtwoord voor de SQL Server-gebruiker met de rol db_owner voor de gekloonde IaaS Microsoft SQL-database.

  Oorspronkelijke coderingssleutel

  Oorspronkelijke coderingssleutel die u uit de bronomgeving ophaalt. Zie De coderingssleutel van de vRealize Automation-bronomgeving verkrijgen.

  Nieuwe wachtwoordzin

  Een reeks woorden waarmee een nieuwe sleutel voor versleuteling wordt gegenereerd. Deze wachtwoordzin gebruikt u elke keer als u een nieuw IaaS-onderdeel installeert in de vRealize Automation-doelomgeving.

 7. Klik op Valideren.

  De voortgang van de validatie wordt weergegeven op de pagina.

  • Als alle items zijn gevalideerd, gaat u naar stap 8.

  • Als een item niet door de validatie komt, controleert u het foutbericht en het validatielogbestand in de IaaS-knooppunten. Zie Locaties van migratielogboeken voor locaties van logbestanden. Klik op Instellingen bewerken en bewerk het item met het probleem. Ga naar stap 7.

 8. Klik op Migreren.

  De voortgang van de migratie wordt weergegeven op de pagina.

  • Als de migratie lukt, wordt op de pagina informatie weergegeven over de Software Agent-update na migratie.

  • Als de migratie mislukt, controleert u de migratielogbestanden in de virtual appliance en de IaaS-knooppunten. Zie Locaties van migratielogboeken voor locaties van logbestanden.

  Voer de volgende stappen uit voordat u de migratie opnieuw start.

  1. Herstel uw vRealize Automation-doelomgeving in de status die u hebt vastgelegd toen u een momentopname maakte vóór de migratie.

  2. Herstel uw IaaS Microsoft SQL-doeldatabase met de back-up van de IaaS-brondatabase.

Volgende stappen

Taken na het migreren.