Wanneer u een omgeving of netwerk onderhoudt, moet u mogelijk een ander IP-adres toewijzen aan een bestaande vRealize Automation-toepassing.

Voordat u begint

 • Maak als voorzorgsmaatregel momentopnamen van vRealize Automation-toepassingen en IaaS-servers.

 • Controleer in een consolesessie als rootgebruiker voor de vRealize Automation-toepassing de vermeldingen in het bestand /etc/hosts.

  Zoek naar adrestoewijzingen die in strijd zijn met het nieuwe IP-adresplan en breng de nodige wijzigingen aan.

  Herhaal het proces voor het bestand Windows\system32\drivers\etc\hosts op alle IaaS-servers.

 • Sluit de toepassing vRealize Automation.

 • Stop alle vRealize Automation-services op IaaS-servers.

Procedure

 1. Zoek de vRealize Automation-toepassing in vSphere en selecteer Acties > Instellingen bewerken.
 2. Klik op vApp-opties.
 3. Vouw Netwerkeigenschappen uit en werk de IP-adressen bij.
 4. Vouw IP-toewijzing uit en schakel de optie OVF-omgeving in.
 5. Vouw OVF-instellingen uit en schakel de optie ISO-image in.

  Figuur 1. De opties OVF-omgeving en ISO-image
  Toepassingsadres, verificatiegegevens en vingerafdruk

 6. Klik op OK.
 7. Start de vRealize Automation-toepassing.
 8. Meld u aan als rootgebruiker bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 9. Klik op het tabblad Netwerk.
 10. Klik onder de tabbladen op Adres.
 11. Werk het IP-adres bij.
 12. Klik rechtsboven op Instellingen opslaan.
 13. Sluit de toepassing vRealize Automation.
 14. Werk in DNS de vermeldingen bij voor de nieuwe IP-adressen.

  Werk alleen bestaande A-typerecords bij. Wijzig de FQDN's niet.

  Als u een load balancer gebruikt, werkt u zo nodig ook de IP-instellingen voor de load balancer bij voor back-endknooppunten, servicepools en virtuele servers.

 15. Start de vRealize Automation-toepassing.
 16. Start vRealize Automation-services op IaaS-servers.