Gebruik de volgende procedure om het vRealize Automation-infrastructuurendpoint in het ingesloten vRealize Orchestrator-doel opnieuw te configureren.

Voorwaarden

 • Succesvolle migratie naar vRealize Automation 7.3.

 • Maak verbinding met het vRealize Orchestrator-doel met de vRealize Orchestrator-client. Voor informatie raadpleegt u De VMware vRealize Orchestrator-client gebruiken in de vRealize Orchestrator-documentatie.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen in het bovenste vervolgkeuzemenu.
 2. Klik op Inventaris.
 3. Vouw vRealize Automation-infrastructuur uit.
 4. Identificeer endpoints die de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) bevatten van de vRealize Automation-broninfrastructuurhost, of de host voor load balancer als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een implementatie met hoge beschikbaarheid.

  Als u endpoints vindt die de FQDN bevatten van de vRealize Automation-broninfrastructuurhost, of de host voor load balancer als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een implementatie met hoge beschikbaarheid.

  Als u geen endpoints vindt die de FQDN bevatten van de vRealize Automation-broninfrastructuurhost, of de host voor load balancer als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een implementatie met hoge beschikbaarheid.

  1. Klik op Werkstromen.

  2. Klik op de knop Uitvouwen om Bibliotheek > vRealize Automation > Infrastructuurbeheer > Configuratie te selecteren.

  3. Voer de werkstroom Een IaaS-host verwijderen uit voor elk endpoint dat de FQDN bevat van de vRealize Automation-broninfrastructuurhost.

  1. Klik op Bronnen.

  2. Klik op het updatepictogram op de bovenste werkbalk.

  3. Klik op de knop Uitvouwen om Bibliotheek > vCAC > Configuratie te selecteren.

  4. Verwijder elke bron die een host-eigenschap heeft die de FQDN bevat van de vRealize Automation-broninfrastructuurhost, of de host voor load balancer als u een migratie hebt uitgevoerd vanuit een implementatie met hoge beschikbaarheid.

 5. Klik op Werkstromen.
 6. Klik op de knop Uitvouwen om Bibliotheek > vRealize Automation > Configuratie te selecteren.
 7. Als u de vRealize Automation-doelinfrastructuurhost wilt toevoegen, of de host voor load balancing als u een migratie hebt uitgevoerd naar een implementatie voor hoge beschikbaarheid, voert u de werkstroom De IaaS-host van een vRA-host toevoegen uit.