Voordat u de vRealize Orchestrator-server van uw vRealize Automation 7.x-bronomgeving migreert naar vRealize Automation 7.3, moet u de opdrachten in deze procedure uitvoeren om de configuratie van de vRealize Automation-bronappliance tijdelijk te wijzigen.

Voorwaarden

 • Voor een minimale implementatie meldt u zich als root aan bij de vRealize Automation-bronappliance met behulp van Secure Shell.

 • Voor een implementatie met hoge beschikbaarheid meldt u zich als root aan bij de vRealize Automation-masterbronappliance met behulp van Secure Shell.

Procedure

 1. Maak een vro_migration-gebruiker op de PostgreSQL-bronserver.
  1. Voordat u de opdracht uitvoert, vervangt u VRO-MIGRATIE-GEBRUIKERSWACHTWOORD door de vro_migration-gebruiker.
   sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac
   -c "CREATE USER vro_migration WITH PASSWORD
   'VRO-MIGRATION-USER-PASSWORD';"
   
  2. Verleen de vro_migration-gebruiker toegang tot de tabellen in de vcac-database.
   sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac
   -c "GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO vro_migration;"
 2. Maak een back-up van het configuratiebestand voor verificatie van de PostgreSQL-bronclient op /storage/db/pgdata/pg_hba.conf.
  cp /storage/db/pgdata/pg_hba.conf /storage/db/pgdata/pg_hba.conf.bak
 3. Wijzig het configuratiebestand voor verificatie van de PostgreSQL-bronclient om de vro_migration-gebruiker externe toegang tot de vcac-database te verlenen vanuit de vRealize Automation-doelappliance. Voordat u de opdracht uitvoert, vervangt u IPV4-ADRES-VRA-DOEL-APPLIANCE door het IP v4-adres van de vRealize Automation-doelappliance.
  echo "host vcac vro_migration TARGET-VRA-APPLIANCE-IPV4-ADDRESS/32 md5" >> /storage/db/pgdata/pg_hba.conf
 4. Start de PostgreSQL-bronserver opnieuw.
  service vpostgres restart

Volgende stappen

De configuratie vanuit de ingesloten vRealize Orchestrator in de vRealize Automation-brontoepassing exporteren