Voordat u de VMware vRealize ™ Orchestrator ™-server vanuit uw VMware vRealize ™ Automation 7.2-bronomgeving migreert naar vRealize Automation 7.3, moet u de configuratie van de vRealize Automation-brontoepassing tijdelijk wijzigen.

Voordat u begint

 • Open voor een minimale implementatie een SSH-consolesessie voor de vRealize Automation-brontoepassing als rootgebruiker.

 • Open voor een implementatie met hoge beschikbaarheid een SSH-consolesessie voor de vRealize Automation-masterbrontoepassing als rootgebruiker.

Procedure

 1. Maak een vro_migration-gebruiker.
  1. Voer deze opdracht uit om een vro_migration-gebruiker in de PostgreSQL-bronserver te maken. Voordat u de opdracht uitvoert, vervangt u {VRO-MIGRATION-USER-PASSWORD} met het vro_migration-gebruikerswachtwoord.
   sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac
   -c "CREATE USER vro_migration WITH PASSWORD
   '{VRO-MIGRATION-USER-PASSWORD}';"
   
  2. Voer deze opdracht uit om de vro_migration-gebruikerstoegang tot de tabellen in de vcac-database te verlenen.
   sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac
   -c "GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO vro_migration;"
 2. Voer deze opdracht uit om een back-up te maken van het configuratiebestand voor verificatie van de PostgreSQL-bronclient op /storage/db/pgdata/pg_hba.conf.
  cp /storage/db/pgdata/pg_hba.conf /storage/db/pgdata/pg_hba.conf.bak
 3. Voer deze opdracht uit om het configuratiebestand voor verificatie van de PostgreSQL-bronclient te wijzigen om externe toegang voor de vro_migration-gebruiker te verlenen tot de vcac-database vanuit de vRealize Automation-doeltoepassing. Voordat u de opdracht uitvoert, vervangt u {TARGET-VRA-APPLIANCE-IPV4-ADDRESS} met het IP v4-adres van de vRealize Automation-doeltoepassing.
  echo "host vcac vro_migration {TARGET-VRA-APPLIANCE-IPV4-ADDRESS}/32 md5" >> /storage/db/pgdata/pg_hba.conf
 4. Voer deze opdracht uit om de PostgreSQL-bronserver opnieuw te starten.
  service vpostgres restart

Volgende stappen

De configuratie vanuit de ingesloten vRealize Orchestrator in de vRealize Automation-brontoepassing exporteren