Voordat u een vRealize Automation 6.2.x-omgeving migreert, moet u voor elke tenant een lijst maken met de tenant- en IaaS-beheerders.

Over deze taak

Voer de volgende procedure voor elke tenant in de vRealize Automation-bronconsole uit.

Opmerking:

Als u vanuit een vRealize Automation 7.x-omgeving migreert, hoeft u deze procedure niet uit te voeren.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-bronconsole.

  1. Open de vRealize Automation-console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de virtuele brontoepassing: https://vra-va-hostname.domain.name/vcac.

    Open voor een omgeving met hoge beschikbaarheid de console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de load balancer van de virtuele brontoepassing: https://vra-va-lb-hostname.domain.name/vcac.

  2. Meld u aan met de gebruikersnaam administrator@vsphere.local en het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het implementeren van de bron vRealize Automation.

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Tenants.
  2. Klik op een tenantnaam.
  3. Klik op Beheerders.
  4. Maak een lijst van de gebruikersnaam van elke tenant- en IaaS-beheerder.
  5. Klik op Annuleren.

Volgende stappen

Elke tenant van de vRealize Automation-bronomgeving toevoegen aan de doelomgeving.