Wanneer u een omgeving of netwerk onderhoudt, moet u mogelijk een andere hostnaam toewijzen aan een bestaande replica van een vRealize Automation-toepassing.

Over deze taak

In een cluster met hoge beschikbaarheid van vRealize Automation-toepassingen volgt u deze stappen om de hostnaam van een replicaknooppunt van de vRealize Automation-toepassing te wijzigen.

Voorwaarden

Als de hostnaam van het masterknooppunt moet worden gewijzigd, voltooit u eerst die hele procedure. Zie De hostnaam van de vRealize Automation-mastertoepassing wijzigen.

Procedure

 1. Maak in DNS een extra record met de nieuwe hostnaam van de replica.

  Verwijder de bestaande DNS-record met de oude hostnaam nog niet.

 2. Wacht tot DNS-replicatie en zonedistributie worden uitgevoerd.
 3. Meld u aan als rootgebruiker bij de beheerinterface van het replicaknooppunt van de vRealize Automation-toepassing.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 4. Klik op het tabblad Netwerk.
 5. Klik onder de tabbladen op Adres.
 6. Voer in het tekstvak Hostnaam de nieuwe naam in FQDN-indeling in.
 7. Klik rechtsboven op Instellingen opslaan.
 8. Meld u als rootgebruiker bij een consolesessie op de replica van de vRealize Automation-toepassing aan en voer het volgende script uit.

  /usr/lib/vcac/tools/change-hostname/change-hostname.sh old-replica-FQDN new-replica-FQDN

 9. Meld u als rootgebruiker bij een consolesessie aan op alle andere vRealize Automation-toepassingen in de cluster, inclusief het masterknooppunt en andere replica's en voer de volgende opdracht uit.

  sed -i "s/old-replica-FQDN/new-replica-FQDN/g" "/etc/haproxy/conf.d/10-psql.cfg" "/etc/haproxy/conf.d/20-vcac.cfg"

 10. Meld u aan als rootgebruiker bij de beheerinterface van de vRealize Automation-mastertoepassing.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

 11. Klik op het tabblad vRA-instellingen.
 12. Klik onder de tabbladen op Berichten.
 13. Klik op RabbitMQ-cluster opnieuw instellen om de berichtenservices met de nieuwe naam op alle knooppunten te herconfigureren.
 14. Start de primaire vRealize Automation-toepassing opnieuw op.
 15. Start alle replica's van vRealize Automation-toepassingen een voor een op.
 16. Als een certificaat de oude hostnaam van de vRealize Automation-replicatoepassing bevat, moet u het certificaat bijwerken met de nieuwe naam.

  Zie vRealize Automation-certificaten bijwerken voor meer informatie.

 17. Als de oude hostnaam van de vRealize Automation-replicatoepassing wordt gebruikt met een load balancer in een omgeving met hoge beschikbaarheid, controleert u de load balancer met de nieuwe naam en configureert u deze opnieuw.
 18. Controleer of alle verificatieconnectoren correct werken.
 19. Verwijder in DNS de bestaande DNS-record met de oude hostnaam van de replica.