U kunt in een geïmplementeerde NSX-load balancer een virtuele server toevoegen, bewerken of verwijderen.

Over deze taak

De volgende overwegingen gelden voor implementaties die oorspronkelijk zijn uitgevoerd in vRealize Automation 7.2 of lager:

 • Het opnieuw configureren van load balancers is beperkt tot implementaties die één load balancer bevatten.

 • Op de detailpagina Items voor een load balancer in een implementatie worden de virtuele servers weergegeven die door alle load balancers in de implementatie worden gebruikt. Zie het Knowledge Base-artikel 2150276 voor meer informatie.

Voor geüpgradede load balancers en load balancers die in de huidige vRealize Automation-versie zijn geïmplementeerd, mag u geen virtuele server bewerken terwijl u in dezelfde aanvraag een virtuele server toevoegt. Zie het Knowledge Base-artikel 2150240 voor meer informatie.

Als u een aanvraag indient om een load balancer opnieuw te configureren terwijl op de implementatie een andere actie wordt uitgevoerd, wanneer bijvoorbeeld een uitschalingsbewerking in uitvoering is, zal het opnieuw configureren mislukken met een ondersteunend bericht. In die situatie kunt u wachten tot de actie is voltooid en daarna uw aanvraag voor opnieuw configureren indienen.

De optie Load balancer opnieuw configureren wordt niet ondersteund voor implementaties die zijn geüpgraded of gemigreerd van vRealize Automation 6.2.x naar deze versie van vRealize Automation.

U mag door vRealize Automation beheerde NSX-objecten niet beheren buiten vRealize Automation. Als u bijvoorbeeld de lidpoort van een geïmplementeerde NSX-load balancer in NSX wijzigt in plaats van in vRealize Automation, verbreekt de NSX-gegevensverzameling de associatie tussen de geïmplementeerde machine en de gewoonlijk ermee geassocieerde ledengroep van de load balancer. In- en uitschaalbewerkingen leveren ook onverwachte resultaten op als een lidpoort van een geïmplementeerde load balancer buiten vRealize Automation wordt gewijzigd.

Zie de Versie-informatie voor vRealize Automation voor bekende problemen.

Zie Het onderdeel load balancer op aanvraag toevoegen voor meer informatie over de instellingen die beschikbaar zijn wanneer u een virtuele server toevoegt of bewerkt.

Wanneer u in vRealize Automation een load balancer opnieuw configureert, worden bepaalde instellingen die in NSX werden geconfigureerd en die niet als instellingen beschikbaar zijn in vRealize Automation, weer op hun standaardwaarde ingesteld. Nadat u de actie voor het opnieuw configureren van de load balancer in vRealize Automation uitvoert, controleert u in NSX de volgende instellingen en werkt u deze bij indien dat nodig is:

 • Insert-X-Forwarded for HTTP Header

 • HTTP Redirect URL

 • Service Monitor Extension

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een machine-eigenaar, ondersteuningsgebruiker, bedrijfsgroepsgebruiker met een gedeelde-toegangsrol of bedrijfsgroepbeheerder.

 • Controleer of u over het recht beschikt om load balancers in een implementatie opnieuw te configureren. Het vereiste catalogusrecht is Opnieuw configureren (load balancer).

Procedure

 1. Selecteer Items > Implementatie.
 2. Zoek de implementatie en geef de onderliggende onderdelen weer.

 3. Selecteer de NSX-load balancer die u wilt bewerken.

 4. Selecteer Opnieuw configureren in het menu Acties.
 5. Voeg virtuele servers toe, bewerk ze of verwijder ze.

 6. Wanneer u klaar bent met het toevoegen, bewerken of verwijderen van virtuele servers, klikt u op Indienen om de aanvraag voor opnieuw configureren in te dienen.