U kunt bestaande NSX-beveiligingsgroepen en -beveiligingstags toevoegen aan of verwijderen uit de implementatie van een machine. Het is niet mogelijk beveiligingsgroepen op aanvraag toe te voegen, maar u kunt ze wel verwijderen.

Over deze taak

De actie om de beveiliging te wijzigen, is gebaseerd op een machineonderdeel of -cluster. Een voorbeeld: als beveiliging is geassocieerd met een cluster genaamd AppTier2 dat bestaat uit 2 machines, voert u de beveiligingswijziging door in het AppTier2-cluster, niet op de afzonderlijke machines in het cluster.

De actie Beveiliging wijzigen wordt niet ondersteund voor implementaties die zijn bijgewerkt of gemigreerd vanaf vRealize Automation 6.2.x naar deze vRealize Automation-release.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een machine-eigenaar, ondersteuningsgebruiker, bedrijfsgroepsgebruiker met een gedeelde-toegangsrol of bedrijfsgroepbeheerder.

  • Controleer of u bent gerechtigd de beveiliging in een implementatie te wijzigen. Het vereiste catalogusrecht is Beveiliging wijzigen (implementatie).

Procedure

  1. Selecteer Items > Implementatie.
  2. Zoek de implementatie en geef de onderliggende onderdelen weer.

  3. Klik op Beveiliging wijzigen in het menu Acties.

  4. Selecteer het geïmplementeerde machineonderdeel of het cluster waaraan u beveiligingsitems wilt toevoegen of waaruit u deze wilt verwijderen.

  5. U kunt bestaande beveiligingsgroepen en beveiligingstags voor elk machineonderdeel of cluster in de implementatie naar behoefte toevoegen of verwijderen.
  6. Verwijder beveiligingsgroepen op aanvraag waar nodig voor elk machineonderdeel of cluster in de implementatie.
  7. (Optioneel) Klik op het tabblad Reden en voer een reden voor de aanvraag in.
  8. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan of op Indienen om de wijzigingsaanvraag in te dienen.