Een systeembeheerder moet een externe connector voor uw vRealize Automation-implementatie configureren met behulp van Beheer van directory's als u externe identiteitsproviders zoals Keberos of smartcardverificatie gebruikt.

Over deze taak

Beheer van directory's ondersteunt meerdere identiteitsproviders en connectorclusters voor elke geconfigureerde Active Directory. Als u verificatie via een externe identiteitsprovider en smartcardverificatie wilt gebruiken, kunt u een afzonderlijke externe connector of een connectorcluster met een geschikte identiteitsprovider instellen achter een load balancer die SSL-passthrough toestaat. Raadpleeg Connectoren en connectorclusters beheren voor meer informatie.

Zie Externe connectoren voor beheer van directory's upgraden voor informatie over het bijwerken van een externe connector.

Er zijn verschillende certificaatconfiguraties beschikbaar voor smartcardverificatie. Zie Een certificaat of smartcardadapter configureren voor gebruik met Directories Management.

Voorwaarden

  • Configureer een geschikte Active Directory-verbinding voor uw vRealize Automation-implementatie.

  • Download het vereiste OVA-bestand voor het configureren van een connector van VMware vRealize Automation Tools and SDK.

  • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder.