U kunt een NSX-endpoint maken en de NSX-instellingen ervan associëren met een bestaand vSphere-endpoint.

Over deze taak

Als u een upgrade hebt uitgevoerd of bent gemigreerd van een vSphere-endpoint dat gebruikmaakte van een NSX Manager, wordt er een nieuw NSX-endpoint gemaakt dat een associatie bevat tussen het vSphere-endpoint waarvoor een upgrade is uitgevoerd en een nieuw NSX-endpoint.

Raadpleeg Overwegingen bij het gebruik van Testverbinding voor informatie over het valideren van de NSX-verbinding en vertrouwen in certificaten.

Zie openbare artikelen zoals deze blogpost van het vmwarelab voor gerelateerde informatie over het maken van een NSX-endpoint.

Voorwaarden

Als voorbereiding op het gebruik van NSX-netwerk-, -beveiligings- en -load balancing-mogelijkheden in vRealize Automation, moet u, wanneer u NSX-beheerdersgegevens gebruikt, het NSX-beheerdersaccount gebruiken.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Netwerk en beveiliging > NSX.
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Typ de URL voor de NSX-instantie in het tekstvak Adres.

  De URL moet van het type https://hostname of https://IP_address zijn.

  Bijvoorbeeld https://nsx-manager.local.

 6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord met beheerdersbevoegdheden voor NSX in die zijn opgeslagen voor het NSX-endpoint.
 7. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
 8. Klik op Associaties en selecteer een bestaand vSphere-endpoint om de NSX-netwerkinstellingen en -beveiligingsinstellingen te koppelen aan een bestaand vSphere-endpoint.

  U moet het vSphere-endpoint maken voordat u de associatie kunt maken.

  U kunt een NSX-endpoint slechts aan één vSphere-endpoint koppelen. De associatiebeperking betekent dat u een universeel netwerk op aanvraag niet kunt inrichten en toevoegen aan vSphere-machines die op verschillende vCenters zijn ingericht.

 9. (Optioneel) Klik op Testverbinding om de verificatiegegevens, het endpointadres van de host en het certificaatvertrouwen te valideren. De actie controleert ook of de beheerservice en -agent actief zijn zodat gegevens voor het endpoint kunnen worden verzameld. De actie OK test op dezelfde voorwaarden.

  De actie Testverbinding retourneert informatie over een van de volgende voorwaarden:

  • Certificaatfout

   Als het certificaat niet wordt gevonden, vertrouwd of is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren. Als u de vingerafdruk niet accepteert, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

  • Agentfout

   De gekoppelde vSphere-agent is niet gevonden. Voor een succesvolle test moet de agent actief zijn.

  • Hostfout

   Het opgegeven endpointadres is niet bereikbaar of de gekoppelde beheerservice is niet actief. Voor een succesvolle test moet de managerservice actief zijn.

  • Verificatiegegevensfout

   De opgegeven combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is ongeldig voor het endpoint op het opgegeven adres.

  • Timeout

   De testactie kan niet worden voltooid in de toegestane tijdsperiode van twee minuten.

  Als de actie Testverbinding mislukt, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

  Als er een probleem is met een vertrouwd certificaat, bijvoorbeeld als het certificaat is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren.

 10. Klik op OK om het endpoint op te slaan.

  De actie OK test op dezelfde voorwaarden als de actie Testverbinding. Als een van de vorige voorwaarden wordt gevonden, wordt een bericht geretourneerd. Als er kan worden opgeslagen, wordt de fout weergegeven op het scherm zodat u die kunt controleren.

Resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw rekenbronnen.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.