Hierdoor wordt de naam van een machine opgehaald.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit GetMachineName

Argument

Type

Beschrijving

MachineId

Guid

De machine waarvoor u de naam wilt ophalen.

Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit GetMachineName

Argument

Type

Beschrijving

MachineName

String

Naam van de machine die wordt ge√Įdentificeerd door MachineId